62 projecten

Bij de onderzochte bedrijven bestaat het projectportfolio gemiddeld uit 62 projecten. Dat getuigt van  veel veranderingen binnen de organisatie en bevestigt de veel gehoorde kreet: alles wordt anders en het is veel! Op zich dus geen verrassend getal. De 2 andere getallen uit het onderzoek doen meer wenkbrauwen fronsen. Een portfolioboard bestaat gemiddeld uit 11 mensen en de portfolio office uit 10 mensen.

Portfolioboard

Een portfolioboard van gemiddeld 11 mensen doet vermoeden dat  in de praktijk minimaal  het gehele management team onderdeel uitmaakt van de portfolioboard. Enerzijds niet vreemd, het gaat immers om het realiseren van de strategische doelstellingen van een organisatie waar het management team verantwoordelijk voor is. Anderzijds is een vergadering met 11 mensen over het algemeen niet effectief en is het vaststellen van een portfolio een afgeleide van de gekozen strategie.

Als de doelstelling is om een kleinere portfolioboard te hebben zijn 2 dingen essentieel. Ten eerste een heldere en gedragen strategie, waaruit de prioritering als logisch gevolg ontstaat. Ten tweede het vertrouwen op management niveau dat keuzes worden gemaakt in het belang van de organisatie in plaats van in het persoonlijk belang. Dat laatste is onder andere terug te vinden in de succesfactor authentiek handelen, die in Nederland middelmatig scoort.

Portfolio Office

Een portfolio Office dat bestaat uit meer dan 10 mensen komen wij in de praktijk niet veel tegen. Veelal zijn wel veel mensen betrokken omdat de portfoliofunctie vaak gecombineerd is met Informatie Management en de portfolio office met een projectbureau wordt gecombineerd. Omdat het managen van het portfolio met name om het “wat” gaat, en niet om het “hoe”, volstaat naar onze ervaring een portfolio office van 2-3 mensen. Voorwaarde hiervoor is een goed functionerende PPM organisatie die projecten op een volwassen manier runt, waardoor alle informatie voor het adequaat managen van een portfolio voorhanden is.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2