Wat vind je hier?

 • Ik wil hulp bij bestellen
 • Ik wil moeiteloos gebruik
 • Ik zoek ondersteuning bij interpretatie
 • Welke interventies inzetten?
 • Praktische dagelijkse tips
 • Privacy statement

Ik wil hulp bij het bestellen

Koop in onze webshop een event code om de Ruysdael a2Results®app te gebruiken.

 • Iedereen kan de a2Results®app downloaden of gebruiken via het web. Je hebt alleen een event code nodig. Aan deze eventcode is een aantal gebruikers gekoppeld.
 • Stel dat je een succesfactorscan wilt maken voor een projectoverleg met 6 deelnemers, dan logt elk teamlid in met dezelfde event code en zijn of haar eigen emailadres.
 • Vooraf schaf je deze event code aan. Achteraf gebruik je deze code om het teamprofiel te bekijken.
Klik hier voor de prijzen of probeer het gratis (vanaf 1 juni 2016).

Ik wil moeiteloos gebruik

Downloaden en installeren

Download a2Results®app – for IOS

Download a2Results®app- for android

Lukt het niet om te downloaden of te installeren?

 • Gebruik dan de a2Results®app- web versie en log in met event code die je hebt verkregen. De gegevens van het team worden over alle platformen gesynchroniseerd.

Inloggen

Je logt in met een unieke event code en jouw emailadres. Mocht het niet mogelijk zijn om in te loggen controleer eerst of de internetverbinding werkt en het email adres bestaat. Check dan via de aanvrager van de event code of:

 • de juiste event code is gebruikt;
 • de event code nog geldig is;
 • het aantal teamleden voor deze event code niet is overschreden.

Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op.

De a2Results®app gebruiken

Het teamprofiel kun je pas bekijken nadat je de vijfendertig vragen hebt beantwoord.

Zie je geen vragen, maar kom je direct in het teamprofiel? Dan kan het zijn dat:

 1. je de vragen al hebt beantwoord met deze event code;
 2. je hebt ingelogd met de rol ‘Facilitator teamprofiel’.

Gebruik een andere event code of log in met een andere rol.

Ik zoek ondersteuning bij de interpretatie

Zelf doen

De a2Results®app is zo ontworpen dat alle informatie voor een eerste snelle interpretatie voor handen is. Gebruik daarvoor de info button van de app. Daar vind je een uitleg van de succesfactor en tips hoe je de grafiek samen kunt interpreteren.

Andere informatie:

Succesfactoren

Praktijkverhalen anderen

Onderzoeksresultaten

Expert op afstand

Soms is het handig om hulp om voor, tijdens of na de gezamenlijke interpretatie even te sparren met een expert die vaker de interpretatie heeft gedaan. De expert van Ruysdael kan vergelijken met andere contexten en teams. Hij of zij heeft ook extra waardevolle informatie over de samenhang tussen de verschillende succes markers.

Bestel via onze product catalogus en wij nemen contact op over de planning.  Ondersteuning is beschikbaar via telefoon en skype.

a2Results®Facilitator

De a2Results®app brengt beleving in beeld.

Soms is het gewoon erg handig als een onafhankelijk iemand de juiste vragen stelt, de teamleden naar elkaar brengt en de eerste stappen tot verbetering in gang zet. De a2Results®Facilitator is een gecertificeerde professional die niet alleen weet hoe je met groepsprocessen om gaat, maar ook weet hoe je de uitkomsten van het teamprofiel vertaalt naar eenvoudige slimme interventies.

Neem contact op voor on-site support.

Welke interventies inzetten?

Gelijk anders doen

Je gebruikt de a2Results®app, je bespreekt het teamprofiel en je bepaalt samen wat er beter kan.

De meest eenvoudige en effectieve interventie is focus: Het richten en oplijnen van zowel de gezamenlijke als de individuele aandacht.

Bijna  40% van de samenwerkingsverbanden blijkt moeite te hebben met het houden van focus doordat samenhang ontbreekt of doordat de vertaling van het grotere plaatje naar de individueel taak mis gaat.

Praktische TIPS

Mixen met andere instrumenten

Je gebruikt de a2Results®app om het teamprofiel te bepalen en je combineert de uitkomsten vervolgens met andere instrumenten zoals Mindsonar®.  Door de beleving van het team te koppelen met de individuele mindset ontstaat een zeer krachtig interventiemiddel. Als je anders waarneemt, kiest en denkt ontstaat er namelijk een andere uitkomst.

Lees meer:

Bewust blijven doen

Het gaat erom om datgene aan te pakken wat in de gegeven situatie het verschil maakt. Een interventie heeft tot doel om te doorbreken wat niet meer werkt en om een nieuwe werkwijzen te vinden. Dat kan op verschillende manieren, zoals:

Praktische dagelijkse tips

De a2Results®app brengt beleving in beeld

Wat doe je daar vervolgens mee?

Ten eerste natuurlijk met elkaar bespreken en er gemeenschappelijke betekenis aan geven. Vervolgens is het de vraag welke succesfactoren op dit moment extra aandacht nodig hebben om voor een sneller, beter en bestendiger resultaat. Als richtpunt kun je de volgende strategie per succesfactor gebruiken:

Collectieve context: We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomt ‘mee te maken’;

Co-creatie: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen af om duurzame uitkomsten neer te zetten;

Leiderschap: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel;

Communiceren: Blijf fit en stem af. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen;

Leren: Anticiperen door regelmatig samen te leren. We delen met elkaar kennis en ervaring om dit direct in de praktijk toe te passen;

Verandering faciliteren: Groot denken en behendig doen. Indien nodig veranderen we de onderliggende sturing, stuctuur en mindset;

Authentiek handelen: Doe wat zin heeft. We zorgen voor een optimale balans tussen individuele en collectieve keuzes met een focus op het grotere geheel.

In de andere tabbladen lees je praktische tips per succesfactor.

De a2Results®app geeft in het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tip
Gedeelde visie Begin bijeenkomsten met een samenvatting van het grote plaatje en de aanpak.
Samenhang deelresultaten Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat.
Afhankelijkheden eigen taak Maak in bijeenkomsten overzichten van afhankelijkheden (mensen/informatie/taken).
Eindresultaat motiveert Vraag en bespreek waarom iedereen het eindresultaat belangrijk vindt.
Grote plaatje naar taak Stel regelmatig de HOE-vraag: Hoe ga je dit vertalen naar jouw praktijk?

De a2Results®app geeft in het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tip
Kennisbewust Vraag waar de ander ervaring mee heeft en zorg dat iedereen zo veel mogelijk in zijn of haar kracht werkt.
Vooraf afstemmen Maak specifieke werkafspraken om acties en uitkomsten af te stemmen.
Flow van activiteiten Maak taken niet te groot, dat iedereen weet wat zijn of haar taak is en zorg dat de timing goed op elkaar aansluit.
Elkaar inspireren Benoem wat de ander in jouw ogen bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat.
Samen verbeteren Sta open voor en geef tips over verbeteringen in de onderlinge aanpak.
Succesmarker Tip
Krachtig & bevoegd Maak (impliciete) beperkingen door anderen bespreekbaar en zoek gezamenlijke voordelen.
Initiatief nemen Stimuleer eigen initiatief door verwachtingen daarover uit te spreken.
Focus Benoem en bespreek in bijeenkomsten wat NU het belangrijkste is.
Interactie stimuleren Praat niet over, maar met elkaar.
Elkaar versterken Bespreek met elkaar waar je energie van krijgt.

De a2Results®app geeft in het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tip
Openheid Zorg voor een setting (tijd, plaats, mensen) die openheid mogelijk maakt.
Inleven Laat merken dat je jezelf voldoende inleeft in de ander.
Elkaar begrijpen Vat samen hoe jij de ander hebt begrepen.
Praktisch vertalen Bespreek aan het eind van een bijeenkomst hoe het onderwerp in de praktijk ‘landt’.
Gedeelde betekenis Stel de vraag : “wat betekent dit voor jou persoonlijk?” en check de samenhang tussen de verschillende beelden.

De a2Results®app geeft in het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tip
Dagelijks verbeteren Reflecteer over afgeronde acties: wat ging goed en wat kan beter?
Anticiperen door leren Vraag je af: Hoe anticipeer ik op veranderingen die gaan komen?
Onderliggende oorzaken Zoek oorzaken met de ‘5 x Waarom-vraag’.
Kennis hergebruiken Vraag anderen hoe zij dingen aanpakken of deel wat je zelf doet.
Samen leren Organiseer leer-bijeenkomsten (intervisie, stand-up meetings).

De a2Results®app geeft in het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tip
Energie door wisselwerking Zorg voor echte wisselwerking (luisteren en spreken, geven en nemen).
Voldoende hulpbronnen Geef elkaar en jezelf wat ‘we’ nodig hebben om onze doelen te bereiken.
Balans verwachtingen Bespreek verwachtingen en haalbaarheid om samen een goede focus te houden.
Flexibele groep Praat met elkaar in opties, alternatieven of scenario’s.
Optimale sturing Geef elkaar de ruimte en vermijd cynisme, angst of veroordeling.

In de a2Results®app geeft het teamprofiel vijf succesmarkers per succesfactor. Onderstaand vind je voor elke marker een praktische tip.

Succesmarker Tips
Mijn bijdrage

 

Vraag jezelf af op welke manier jouw acties bijdragen aan het eindresultaat.
Kiezen vanuit geheel Check belangrijke keuzes met de succescriteria van het project.
Balans waarden Deel verwachtingen en waarden met elkaar.
Prioriteiten stellen Geef prioriteit aan acties die in hoge mate bijdragen aan het eindresultaat.
Interactie verbeteren Probeer continu de werkrelaties met anderen te verbeteren.