Agile plaatje

Organisaties hebben behoefte om sneller te kunnen inspelen op vernieuwingen, wettelijke verplichtingen of marktontwikkelingen. Van projecten wordt verwacht dat deze sneller waarde oplevert. Een Agile aanpak kan hierbij grote voordelen opleveren. Bij de Agile aanpak wordt met voortdurende feedback van de klant in korte ‘sprints’ het product of dienst in hapklare brokken ontwikkeld en werkend opgeleverd.

Ik wil

Je organisatie wil agile gaan werken en wil weten wat nodig is om agile in een organisatie toe te passen. Invoeren van agile betekent een verandering op de gebieden strategierealisatie, governance en de werkwijze van teams, met binnen deze gebieden aandacht voor methodiek en competenties van mensen.

Doorslaggevend voor een goed functionerend Agile team zijn de menselijke succesfactoren. Ruysdael heeft de Succesfactoren ontwikkeld waarmee een hecht team wordt ontwikkeld dat werkt volgens de Agile principes. Hoe wij dit doen leest u op succesfactoren in een Agile omgeving. Op zoek naar Effectievere Retrospectives?

De rol van projectmanager vervalt bij agile werken. Dat betekent evenwel niet dat de vaardigheden van een projectmanager niet langer nodig zijn in de organisatie. Een optie is projectmanagers de rol van product owner of scrum master te laten vervullen. Ruysdael biedt training en coaching voor projectmanagers die product owner of scrum master willen worden.

Hoe zorg je dat alle autonoom opererende Agile Teams die producten opleveren die maximaal bijdragen aan je organisatie strategie? Twee oplossingen hiervoor zijn een Product Increment Workshop en Agile Portfoliomanagement.

Ik zoek

Afstemming tussen Agile Teams zodanig organiseren dat het beheersbaar wordt? Doe dit met een Product Increment Workshop.

Retrospectives gaan over hoe het team heeft gefunctioneerd in de afgelopen sprint. Niets moeilijker om openlijk feedback te geven op het functioneren van mensen en hun invloed op het team. Het ReAcT! tool biedt uitkomst.

We gaan in deze training in op de vraag wat leiderschap in een agile omgeving betekent voor jou als leider. Alle informatie over de training Agile Leiderschap.

Combineer het beste van de 2 werelden met de training PRINCE2 Agile.

Wil jij getraind worden in één van de meest cruciale Agile rollen binnen een organisatie, volg dan de training Agile Product Owner.

Wil jij getraind worden in één van de meest cruciale Agile rollen binnen een organisatie, volg dan de training Scrum Master.

Onderzoeken:

  • verschil maken als verbinder
  • Projectmanagement onderzoek
  • portfoliomanagement onderzoek

Spelend professionaliseren, een overzicht van onze games: