Ons kun je niets meer leren, of toch wel?!

Een ervaring met de a2Results® Team app in trainingen

“Ons kun je niets meer leren, dus waarom ben je hier en met welke opdracht van het management”? Met deze woorden werd ik ‘hartelijk’ ontvangen door de ervaren deelnemers (sommigen hadden meer dan 30 jaar ervaring) van een grote organisatie aan het begin van mijn maatwerk projectmanagement training. Geen goede sfeer om samen ontspannen en constructief aan de slag te gaan.

Uitlaatklep

Okee…., dacht ik. Eerst maar eens een uurtje meewerken als uitlaatklep om daarna mijn hulp aan deze groep aan te bieden. “Ik kom niet met een specifieke opdracht, ik kom jullie ook niets ‘door de strot duwen’. Ik kom jullie helpen bij het op een zo prettig en praktisch en efficiënt mogelijke manier oppakken van jullie veranderende rol in projecten.”

Geen problemen

Dat lokte een discussie uit met als conclusie: “Wij hebben geen problemen en dus hebben we ook geen training nodig”. “Nou dat komt dan goed uit”, zei ik. “Laten we dat dan vaststellen aan de hand van de a2Results app”. Deze app geeft binnen 20 minuten, realtime inzicht in hoe de samenwerking in (project)teams wordt ervaren afgezet naar de zeven succesfactoren. Een beetje tot mijn verbazing gingen de deelnemers zonder mokken of morren aan de slag met de app. Sterker nog, het werd muisstil. Ze waren serieus en geconcentreerd bezig met het scoren van de in de scan voorgelegde stellingen.

Wel verbeterpunten

De deelnemers kregen de opdracht mee om de scan in te vullen met ingedachte ‘onze (lees: hun) samenwerking in het team projectleiders’. Nadat de laatste scan was ingevuld, ontvouwde zich een teamprofiel. Dat gaf een duidelijk beeld van mogelijke verbeterpunten in de onderlinge samenwerking, waardoor de kans op succesvolle teamresultaten zou kunnen toenemen.

Herkenbaar

Ik liet de deelnemers in groepjes uit elkaar gaan met de vragen: ‘herken je het beeld uit het teamprofiel en kun je voorbeelden noemen’. Het beeld werd door iedereen herkent en erkent. Daarmee stond de weg open voor de volgende vraag: ‘welke verbeterpunten zorgen voor de meest snelle en meest positieve impact op onze samenwerking’? Uit de groep zelf kwamen nu gerichte, geprioriteerde verbeterpunten, waar ik tijdens de training praktische handen en voeten aan heb kunnen geven.

Het resultaat

De a2Results® Team app maakte het voor mij als trainer mogelijk om de discussie over ‘geen problemen’ snel en makkelijk om te buigen naar door de mensen zelf benoemde verbeterpunten. Daarmee ontstond er draagvlak voor de training en vertrouwen in mijn aanpak van de training. Ik kwam ze immers niet iets ‘door de strot duwen’, maar ze helpen om te gaan met verandering. In kleine realistische en haalbare stappen leren en ontwikkelen op basis van geprioriteerde verbeterpunten, het elkaar inschakelen daarbij in de training geprojecteerd op het eigen werk en werkomgeving, maakte dat de training werd ervaren als praktisch, boeiend, leuk en effectief.

> Lees meer over de a2Results-app

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2