Succes powered by Mindsonar® en de Succesfactorscan voor Teams

Succes is: ‘een goede afloop hebben’

Het is niet altijd eenvoudig om als team of als organisatie het gewenste resultaat neer te zetten, want je bent onderling afhankelijk van elkaar. Succes maak je samen en met de juiste Mindset is dat een stuk eenvoudiger. Onderstaand vind je enkele voorbeelden van situaties waarin de combinatie van Mindsonar® met de Succesfactorscan voor Teams het verschil maakte.

Wat is Mindsonar®?

De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar® is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. >>meer informatie over Mindsonar®

Wat is de Succesfactorscan voor Teams?

Succes in groepen is mensenwerk. Met de kennis, tools en interventies van de Succesfactorscan voor Teams stimuleren we verbinding en veerkracht doordat we de aandacht richten op menselijke succesfactoren zoals communicatie, leiderschap en samenwerking. Zo maakt bijvoorbeeld de a2Results® app de beleving van deze  succesfactoren bespreekbaar. >> Probeer de Succesfactorscan voor Teams

Power

Wil je zelf krachtiger worden en werken aan je mindset? Volg de masterclass Mindset voor gezamenlijk succes of neem contact op voor een Mindsonar test met power building gesprek. Zoek je als team een next level van samenwerking? Kies dan voor de succesversneller voor teams.

Voorbeelden

Cultuurtraject

In het kader van een cultuurtraject werd Ruysdael gevraagd om één van de interventies te verzorgen. Bij deze vermogensbeheerder zocht men naar een manieren om het ‘zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen’ te verhogen. MindSonar® werd heel specifiek ingezet. Onze focus was op één van de succesmarkers uit de Succesfactorscan voor Teams die tijdens de intake onze aandacht trok: ‘We voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is voor het collectieve doel’. We vroegen de twintig deelnemers (een doorsnijding van de organisatie) om een Mindsonar test in te vullen voor de volgende situatie: kies een situatie (contact, gesprek of overleg) waarin je makkelijk verantwoordelijkheid neemt. Gebruik deze context om de MindSonar® test in te vullen. Door deze aanpak kregen we een profiel over de meest effectieve mindset om verantwoordelijkheid te nemen. Het centrale thema van de workshop was dit profiel, dat we als volgt omschreven:

 • We nemen zelf verantwoordelijkheid als er sprake is van een doel of resultaat waar we ons mee kunnen verbinden (meestal op hoofdlijnen) én als er een gevoel is zelf invloed te kunnen uitoefenen op dat resultaat.
 • Bij gedeelde verantwoordelijkheid moet er een duidelijke structuur zijn en een onderscheid in ieders bijdrage.
 • Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zelf te beslissen, verschillende mogelijkheden ziet, voortgang ervaart en de onderlinge relaties goed zijn.
 • Verder is een belangrijk dat er een balans is tussen het direct handelen (voor bepaalde onderwerpen) en begrip, analyse en weloverwogen voorbereiding (voor andere onderwerpen).

In de workshop zijn ook andere instrumenten ingezet om deze ‘gewenste mindset’ en de vereiste randvoorwaarden in kaart te breng, zodat dit verder in de ontwikkeling van de organisatie meegenomen kon worden.

Focus traject

Stel: je hebt een dienstverlenend beroep en je merkt dat je steeds meer energie verliest aan ‘alles er omheen’. Een organisatie vroeg Ruysdael om circa tachtig mensen te trainen in het ontwikkelen van een goede focus tijdens het werk. Goed betekent dat zij een effectieve balans hebben tussen het grote plaatje (de omgeving van het werk), de specifieke interactie met de klant en het zelf organiseren van het werk. MindSonar® werd ingezet in combinatie met werkobservaties wat leidde tot een definitie van de essentiele denkstijlen voor focus in deze context. Deze denkstijlen vormden de rode draad in het geheel ontwikkeltraject.

Het effect  van dit traject volgens de deelnemers:

 • Ik merk dat ik zelf rustiger werk, minder stress ervaar en dat ik minder moe ben.
 • Ik neem nu eerder initiatief om samen te werken met mijn collega’s in het land. Verwachtingen zijn beter afgestemd waardoor we vaker tot iets komen.
 • Ik voel me minder geleefd door alle systemen. Vroeger had ik het gevoel dat ik dingen vergat of niet wist. Nu ervaar ik meer overzicht.

De effecten voor de organisatie waren: meer onderlinge communicatie, meer kennisdeling en betere samenwerking. Het belangrijkste effect was dat er een samenhangend beeld van het gehele werkterrein ontstond. Zeg maar een collectieve context, een succesfactor voor sociale innovatie. >> Lees meer:  Teamgericht samenwerken na centralisatie

Multidisciplinair team

Een non-profit organisatie vroeg Ruysdael om een multidisciplinair team te begeleiden. Het ging om bevlogen professionals die gewend waren om zelfstandig te werken, maar nu vanwege de werkbelasting moeten samenwerken om te innoveren. MindSonar® werd bij de start van het begeleidingstraject gebruikt in combinatie met de  a2Results® succesfactorscan. Deze scan maakt inzichtelijk wat de succesbeleving van de groep is en MindSonar® meet de individuele mindset. Aan de hand van de eerste succesfactorscan en de analyse van de denkstijlen tijdens het  werkoverleg werd de interventie bepaald. Vervolgens is de succesbeleving van het team gedurende drie maanden gemeten om het effect van deze interventie te bepalen. Er was een overall aantoonbaar effect van +25%. Dat betekent dat de succesbeleving van de groep hoger scoorde dan bij de start van het traject en dat in een periode waarin de workload aanzienlijk toenam.

Wat was de interventie? De succesfactorscan maakt vijfendertig succesmarkers inzichtelijk. Een succesmarker is een stelling die de gebruiker in de scan scoort. Zoals bijvoorbeeld: ‘We stemmen vooraf onze acties af om een samenhangende uitkomst te krijgen’. Deze specifieke marker steeg in drie maanden van 2,5 naar 4,0 (op een schaal van 0-5). De interventie was eenvoudig: maak duo’s op basis van de mindsonar profielen en voer als duo een taak uit om het eindresultaat sneller en beter te bereiken. Bij de vorming van de duo’s was het uitgangspunt: voldoende overeenkomsten in drijfveren en denkstijlen om te kunnen samenwerken en zoveel mogelijk verschillen om de gezamenlijke creativiteit/effectiviteit te verhogen. >> Lees meer over deze interventie.

Waar het in dit voorbeeld om draait is dat je met de combinatie van de succesfactorscan en MindSonar® een effectieve interventie in de ‘onderstrooom’ van een team kunt bepalen. >> Lees meer

Management team

Een management team vroeg begeleiding omdat ze het voorbeeld wilden geven in een organisatie-ontwikkeltraject waar het ging om verbindend en zelfsturend werken. Vanuit Ruysdael verzorgden we een drietal workshops en coaching van het management team. In de eerste  workshop was de focus op het begrips- en ervaringskader rond verbindend leiderschap en high performance teaming. In de tweede workshop draaide het om acceleratie naar succesvolle resultaten. In de derde workshop werd Mindsonar® ingezet.

De drijfveren en denkstijlen uit het Mindsonar® profiel sluiten naadloos aan op de Succesfactorscan voor Teams. Op de vraag: ‘Wat hebben we nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?’ is één van de antwoorden: het activeren van de juiste (individuele en collectieve) drijfveren en denkstijlen. Met Mindsonar® is het eenvoudig om drijfveren en denkstijlen inzichtelijk te maken. Door dit te combineren met de uitkomsten van de succesfactorscan en een gedegen analyse van het sociale speelveld kun je zeer specifiek zijn in het ontdekken en inzetten van de juiste interventies. In de workshop vonden we onder andere het antwoord op de vraag hoe je als leidinggevende ‘er in zit’ als je met collega’s of klanten communiceert. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat een leidinggevenden meer ‘globaal denkt’ in het gesprek de medewerker die ‘op de details let’  kwijt raakt. Ook stoeiden we met de vraag hoe je moet omgaan met de ‘blauwe drijfveer’ van een opdrachtgever en de ‘paarse drijfveer’ van de uiteindelijke klant.

De bottom line? Met de Succesfactorscan voor Teams vind je het hart van de succesversnelling en Mindsonar® is een hulpbron om de versnelling ook mogelijk te maken. Het effect? Een authentiek en afgestemd management team.

Verschil maken als projectmanager

In het onderzoek ‘verschil maken’, dat nu nog in volle gang is, draait het om de combinatie Mindset en succesbeleving. De centrale vraag is hoe je de succesbeleving van een team of groep kunt beinvloeden met je eigen mindset. In dit onderzoek, waar het IEP en Ruysdael samenwerken, gaat het om twee instrumenten: Mindsonar® en de Succesfactorscan voor Teams. De deelnemers uit een scala van organisaties hebben ondertussen zeventig mindsonar testen gemaakt en vijfhonder scans ingevuld. Er wordt gewerkt met modelleer-intervieuws en correlaties. >> meer informatie over de tussenresultaten.

Meer informatie

mindsonar seal-transparant
Mindsonar® is een geregistreerd merk van het Instituut voor Eclectische psychologie.

Rien van Leeuwen is gecertificeerd Mindsonar® professional

1

Comments

 1. ThomasCoiff  november 30, 2019

  vavada казино официальный сайт бонус за регистрацию – vavada казино официальный бонус за регистрацию, vavada лицензия

  antwoorden

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2