Professioneel Projectmanagement gaat over het samen beheersen van projecten. Het op professionele wijze uitvoeren van projecten in de organisatie betekent een goed ingerichte ‘governance’ structuur, professioneel projectmanagement ondersteund door een eveneens goed ingerichte project(management)infrastructuur. Een projectenomgeving waar zowel aandacht is voor de proceskant als voor de menskant met als doel het op flexibele (agile) wijze realiseren van de gewenste projectresultaten met toegevoegde waarde voor de organisatie.

In onze visie wordt Professioneel Projectmanagement naadloos ingepast in de dagdagelijkse operatie van uw bedrijf, waardoor het ondersteunt in plaats van een extra inspanning vereist.

Ik wil

Je wilt grip op de scope van het project vanaf start tot oplevering en niet meer verrast worden door afwijkingen die pas achteraf worden gemeld. Lees meer over onze aanpak voor het stapsgewijs ontwikkelen van structuur, methode en competities.

Professioneel projectmanagement begint met afgestemde verwachtingen tussen management, projectleden, stakeholders en omgeving. Enerzijds om gedragen doelen te krijgen en anderzijds om onverwachte weerstand te voorkomen. Hierbij gaat het om inhoudelijke en relationele verwachtingen.

Lees hier over een praktijkcase.

Je gesteund voelen door een besluitvaardige stuurgroep bij de uitvoering van je project. Een stuurgroep die haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent en haar rol in de besluitvorming pakt. Lees meer over een case.

Voor het realiseren van projecten ben je steeds vaker afhankelijk van andere partijen en leveranciers. Contracten en plannen zijn noodzakelijk, maar het echte resultaat wordt bepaald door de mate van samenwerking binnen het team en tussen de partijen.

Op basis van 7 (project)succesfactoren meet je in slechts 15 minuten met de a2Results Team App hoe de partijen de samenwerking beleven, bepaal je samen de 3, 4 of 5 belangrijkste verbeterpunten en acties die het snelst en het meest bijdragen aan een verbeterde samenwerking.

Lees hier meer over de a2Results Team App.

Projecten moeten sneller, wendbaarder en efficiënter. Het gaat met name om projecten waar niet met dedicated teams gewerkt wordt, maar waar wel multidisciplinaire samenwerking nodig is om succesvol te zijn. Agile lijkt de oplossing en staat voor kort cyclisch werken, incrementeel opleveren en teamfocus. Wij integreren Agile naadloos in traditionele projectomgevingen.

Wil je meer weten over hoe we dat doen? Neem contact met ons op.

Ik zoek

Wij ontwikkelen kennis, houding en gedrag van projectmanagers en teams door een effectieve mix van training en begeleiding. Je kunt klein beginnen met de teamscan, een masterclass of certificeringstraining. Je kunt ook kiezen voor maatwerk leergang of een professionaliseringstraject.

Door middel van awarenesstraining, begeleiding en andere a2Results® interventies op de samenwerking ontstaat een slagvaardige stuurgroep, waarin de leden elkaar versterken en sneller, goede besluitvorming mogelijk is.

Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Wij zorgen voor een PMO in verbinding, dat inzicht, overzicht en begeleiding levert zodat stuurgroep, projecten en de omgeving op elkaar afgestemd blijven.

Wij ontwikkelen bijvoorbeeld de gemeenschappelijke rapportage (-infrastructuur), de competities van het PMO en de kennisuitwisseling met de omgeving.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor de uitvoering van projecten een projectmanager nodig? Bij Ruysdael werken professionals, gespecialiseerd in mensenwerk. De Ruysdaeler brengt structuur aan en zorgt voor samenwerking, inspiratie en verbinding, zowel binnen als buiten het project. Even voorstellen?

Spelend professionaliseren, een overzicht van onze games:

  • Agile een vliegveld bouwen
  • Hopen dat het vliegt