Waarom acceleratie naar succesvolle resultaten?

In onze visie gaat het uiteindelijk om duurzame innovatie doordat we er samen de schouders onder zetten, de verbinding zoeken en wendbaar blijven. Omdat onze omgeving snel verandert zullen we ook steeds sneller bestendige resultaten moeten neerzetten. Daar heb je wel bepaalde basiscondities voor nodig. Deze basiscondities, ofwel succesfactoren, hebben te maken met de intensiteit en kwaliteit van het menselijke samenspel in teams en andere samenwerkingsverbanden.

Wat is a2Results®?

a2Results® is onze formule voor ‘acceleratie naar succesvolle resultaten’. Een totaalpakket van kennis, tools en interventies voor verbetering, verandering en innovatie. Het begint met drie vragen:

  • Welke resultaat streven we na?
  • Hoe weten we dat het succesvol is?
  • Wat hebben we nodig voor een sneller, beter en bestendiger resultaat?

Kenniscentrum

Op deze pagina vind je verwijzingen naar een scala van kennisbronnen, tools, interventies en case stories die je kunt inzetten voor acceleratie naar succesvolle resultaten.  Ruysdael levert ook een actieve bijdrage aan het kenniscentrum van de a2Results® community.

Onderzoek

Wij doen regelmatig praktijkonderzoek rondom een thema of een bepaalde doelgroep. Die kennis delen we vervolgens weer in de vorm van onderzoeksresultaten en trainingen:

Onderzoek ‘verschil maken als verbinder’

Onderzoek ‘ondernemingsraden’

Onderzoek ‘portfoliomanagement’

Professionele kader

Wij maken kennis toepasbaar doordat wij het vertalen naar een professioneel kader voor ons werk:

Innovatiethema’s

Stepping stone aanpak

Ruysdael praktijkkader

Kennisdeling in de praktijk

Kennis gaat pas voor je werken als je het in een specifieke situatie kunt toepassen. Waar het om draait is dat je kennis, feiten en ervaring met elkaar deelt, combineert en praktisch toepast.

Collectief leren en ontwikkelen

Case stories

Publicaties