BOOT is Ruysdael’s stapsgewijze aanpak voor het inrichten en/of verder professionaliseren van projecten in de organisatie. We werken samen met onze klant toe naar gestructureerde eigen werkwijze voor succesvolle projecten die door de organisatie zelf kan worden beheerd en onderhouden.

 • Stap 1: Bewustwording
  …van waarom verandering noodzakelijk, nuttig of wenselijk is. Wat werkt er niet, waarom niet en hoe kan projectbeheersing wel worden gerealiseerd.
 • Stap 2: Ontwikkelen en leren
  In deze stap leren mensen hoe projectbeheersing wordt bereikt, ontwikkelen we samen de managementprocessen en competenties aan de sturende, uitvoerende en controleren kant van projecten. Het doel: in staat zijn om (beter) taken en verantwoordelijkheden op effectieve wijze uit te voeren.

 • Stap 3: Ondersteuning
  Ondersteunen betekent het inrichten van (de functie) van projectondersteuning en de ondersteunende projectinfrastructuur zoals processen, procedures, handboeken, formulieren, templates, etc. Uitgangspunt hierbij is dat dit zo effectief en efficient (lean) mogelijk wordt ingericht, afgestemd op de behoefte van de betreffende managementniveau’s in en rondom het project.
 • Stap 4: Transformatie
  De laatste stap is het overdragen van het beheer en onderhoud van de geïmplementeerde projectmethodiek aan de organisatie en het bekwamen van projectborging- en/of projectondersteuningsfunctie in het adviseren, begeleiden en coachen van het projectmanagementteam (inclusief stuurgroep) in de dagelijkse projectpraktijk.

Voorbeeld: Case Professionaliseren PM