Agile versterkt portfoliomanagement

Onze kijk op Agile portfoliomanagement

Agile portfoliomanagement is hot. Methoden als SAFE en Scrum komen op en besluiten worden steeds vaker in zelfstandig opererende teams genomen. De strategie blijft echter langer in stand en als portfolioboard heb je de taak om de vrijheid van de teams te respecteren én ze op koers te houden. Voor ons is de doelstelling van agile portfoliomanagement: collectieve wendbaarheid!

stategy alignment

Gedeelde visie

Door een gedeelde visie neemt iedereen in de dagelijkse keuzes de portfoliodoelen mee en draagt daardoor maximaal bij. Meer over gedeelde visie

control

Ingerichte governance

Op een wendbare wijze de strategie realiseren door een juiste verdeling van verantwoordelijkheden en adequate afstemming. Meer over ingerichte governance

exceptions

Weten en acteren

Omdat iedereen over dezelfde actuele informatie over status, afhankelijkheden en ontwikkelingen beschikt wordt er collectief geanticipeerd. Meer over weten en acteren

Gedeelde visie

De stappen die we doorlopen zijn:

 1. Delen van de organisatie strategie en de aanpak om daar te komen.
 2. Het identificeren van de belangrijkste drivers voor deze strategierealisatie.
 3. Vertalen naar subdoelen en veranderinitiatieven.
 4. Gemeenschappelijk referentiekader voor besluitvorming.
 5. Het creëren van het besef dat een veranderinitiatief slechts een middel is om de strategie te bereiken.

Het effect:

 1. Een Clear Line of Sight van iedere activiteit naar de bijdrage aan de strategie en hierdoor
 2. effectieve keuzes op basis van de bijdrage aan de portfoliodoelen.

Ingerichte Governance

Wij richten de besturing van de veranderinitiatieven in van hoog tot laag in een organisatie:

 1. Beleggen verantwoordelijkheden.
 2. Inrichten rapportage lijnen.
 3. Basis voor gedeelde visie ten behoeve van gedelegeerde besluitvorming.
 4. Doorleven van ieders rol en verantwoordelijkheid.

Het effect:

 • Ieder weet zijn verantwoordelijkheid en welk gedrag daar bij hoort

Weten en acteren

Om gecoördineerde besluitvorming en actie te bereiken:

 1. Realiseren we een compleet en actueel beeld van de status van veranderinitiatieven, waardoor kortcyclisch sturen mogelijk is.
 2. Organiseren we inzicht in de afhankelijkheden.
 3. Stimuleren dat door samenwerking en collectief leiderschap de juiste besluiten en acties worden genomen.
 4. Evalueren we het besluitvormingsproces en ieders rol daarin.

Het effect: iedereen neemt actie in samenhang met de anderen binnen de organisatie en afhankelijk van (externe) omstandigheden.