Agile toepassen in een organisatie

Het invoeren van een agile manier van werken in een organisatie is een verandering op verschillende gebieden. Niet alleen op teamniveau moet een andere manier van werken worden ingevoerd. Ook in de governance rondom het team zijn veranderingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over besluitvorming en prioritering. Hiernaast is het van belang om aandacht te schenken aan strategierealisatie. Als de controle over het bereiken van resultaten wordt gedelegeerd aan een Agile team is het van belang dat in ieder geval de product owners een helder beeld hebben van de doelen waaraan ze dienen bij te dragen. Dit alles heeft niet alleen een methodische kant, maar grijpt ook in op benodigde competenties van betrokkenen. Onderstaande figuur geeft hiervan een schematische weergave.

Strategie realisatie

Om sneller waarde op te leveren is het van belang dat bekend en gedeeld is welke business waarde de organisatie nastreeft. Als het mandaat over te behalen resultaten wordt gedelegeerd vereist dit dat mensen die de resultaten behalen bekend zijn met en gecommitteerd zijn aan de doelstellingen die de organisatie nastreeft. Dit betekent dat doelstellingen in termen van te bereiken businesswaarden lager in de organisatie doorleefd en geëxpliciteerd moeten worden. Dit kan door het organiseren van Product Increment Workshops met voldoende aandacht voor business waarde, doelstellingen en benefits. Hiernaast moet de agile werkwijze ingebed zijn in bestaande portfoliomanagementprocessen. Dit alles vergt een verandering in competenties van betrokkenen van eiland denken naar integratie.

Governance

Naast het beleggen van de verschillende rollen rond agile ontwikkelen is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt met de omringende organisatieonderdelen die vaak nog niet Agile werken. Als resultaten kortcyclischer worden opgeleverd, dient ook de adopterende organisatieonderdelen hiermee uit de voeten te kunnen. De kadans van de verschillende betrokken organisatieonderdelen dient in een nieuwe balans te komen. Dit alles vergt gedrag gericht op alignment en verbinding.

Agile werken

Agile werken in een team is de kleinste vorm en is ook vaak het startpunt van de implementatie. De methodiche kant, met daily stand ups, kanbam borden en sprints en relatief simpel te organiseren. Daarnaast moet ook aandacht geschonken worden aan het werken in “vrijheid en verbondenheid”. Vrijheid in de realisatiekeuzes en verbondenheid in de te bereiken doelstellingen, samen met andere teams en overige betrokkenen. Alleen dan worden de juiste resultaten snel en in samenhang opgeleverd en geimplementeerd.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2