Agile werken

Onze kijk op het werkveld

Agile werken is het toverwoord van dit moment en lijkt de oplossing voor alle problemen. Maar waarom Agile werken als in de praktijk blijkt dat deze trend niet de oplossing is voor alles en er daarmee een paar belangrijke aandachtspunten zijn om wel het optimale resultaat te bereiken. Kortcyclisch werken met concrete resultaten tot gevolg is een aanpak die wij als Ruysdael al ruim 20 jaar hanteren en als zodanig past de Agile werkwijze naadloos in onze visie en werkwijze. Maar in al de tijd hebben we ook geconstateerd dat de methoden slechts een beperkte invloed hebben op het resultaat. De cruciale factor, zeker in de multidisciplinaire Agile teams is de mens en de interactie tussen de mensen die de effectiviteit van deze aanpak bepaald.

REact tool 4 retrospective

Waarde voor de omgeving

De wereld verandert in een rap tempo. Ongeacht in welke omgeving je werkt, het is steeds belangrijker dat je op een manier samenwerkt die waardevol is voor jezelf en de omgeving. Agile (vrij vertaald: behendig en beweeglijk) is een begrip dat niet alleen in software projecten een antwoord geeft op doorgeschoten regel- en plandrift, maar ook in het ‘gewone werk’. Lees meer.

Rafting

Agile werkstijl

Er wordt steeds meer verwacht op werk. Bijvoorbeeld dat je als persoon en team je snel aanpast aan veranderende omstandigheden. Een Agile werkstijl is in de kern de vaardigheid om te Anticiperen, om Actie te nemen en jezelf Aan te passen. In een projectomgeving bijvoorbeeld kan deze vaardigheid worden vertaald naar een simpel, effectief werkproces. Lees meer

Surfer

Agile mindset

We hebben een andere mindset nodig als antwoord op ontwikkelingen in onze omgeving. Een Agile mindset gaat over vooronderstellingen, waarden, en denkstijlen. Je vindt het bijvoorbeeld belangrijk om open, alert en flexibel met anderen samen te werken, de omgeving centraal te stellen en waarde te creëren. Lees meer

Agile vraagstukken

Agile werken is een antwoord op de dynamiek die we ervaren in onze werkomgeving. Wanneer alles steeds sneller verandert, zullen wij zelf meer anticiperend en meer flexibel moeten werken. Dat brengt vele vraagstukken over het inpassen van Agile werken in organisaties. In grote lijnen zijn er vraagstukken op het vlak van het Agile werken op afstand en het inpassen ervan in verscheidene organisatie-omgevingen en in andere processen en methodieken.

alignment omgeving

Alignment met de omgeving

De Agile manier van werken is op teamniveau ingevoerd. Maar het team aan loopt tegen vaste procedures, traditionele besluitvormingslijnen en de angst om controle te verliezen door zelfsturende teams. Het invoeren van een Agile manier van werken in een organisatie is dan ook een verandering op verschillende gebieden zoals governance, strategierealisatie en aandacht voor Agile competenties en cultuur. Lees meer.

werken op afstand

Agile op afstand

Het Agile gedachtengoed gaat uit vast/stabiele teams om succesvol Agile te kunnen werken. Maar steeds meer mensen werken plaats- en tijdonafhankelijk. Fysieke aanwezigheid van iedereen op hetzelfde moment op dezelfde werkplek is meer uitzondering dan regel. Wat is er dan nodig om toch succesvol Agile te werken als je op samenwerkt op afstand?

Agile portfoliomanagement

Agile in andere processen

“Agile werken is toch alleen maar voorbehouden aan vaste ICT-ontwikkelteams?”. Nee. Agile werken is dat mensen in staat zijn om hun samenwerking zo goed vorm en inhoud te geven dat wendbaarheid niet meer een ambitie is, maar een vanzelfsprekendheid. Dan is Agile werken mogelijk in meerdere contexten zoals portfoliomanagement, projecten, teams en duurzame inzetbaarheid.

Meer actualiteit

Gerelateerde vraagstukken

Agile oplossingen

Agile werken ontstaat wanneer er een optimale mix ontstaat van een Agile werkproces, een Agile werkomgeving, een zelforganiserend/zelfsturend team met een gezamenlijke (en natuurlijk individuele) Agile mindset. Die laatste 2, een Agile team met een de juiste mindset zijn de basis voor succesvol Agile werken. Hoe zorg je daarvoor? Kijk hieronder voor mogelijke oplossingen.

key resource planning

Focus op samenwerking

Elk stuurgroep, portfolioboard, (project- en/of zelfsturend) team, heeft momenten dan de rek eruit is en daarmee de wendbaarheid ver te zoeken is. Versnelling of verbetering is nodig. De omgeving verandert sneller dan verwacht en dus is onderlinge flow in de samenwerking cruciaal. Lees meer

Ontwikkelen en opleiden

Slim samen sturen

Wil je samen met anderen slim sturen naar succesvolle resultaten en effecten? Volg met de masterclass ‘Mindset voor gezamenlijke succes’ een diepgaande en tegelijkertijd eenvoudige zoektocht naar jouw en jullie manier van denken. Denken bepaald immers hoe je (samen) handelt, communiceert en stuurt in een goede samenwerking. Lees meer.

Resource management

Zelf wendbaar blijven

Steeds meer mensen ervaren langdurige werkstress. Voorkomen van structurele stress is eigenlijk niets anders dan jezelf veerkrachtig voelen en met plezier je werk doen. Dan ben je wendbaarder in het dagelijkse werk en zul je ook veel beter op de langer termijn kunnen inspelen op veranderingen. Lees meer.