Slagvaardige stuurgroep

Onze kijk op stuurgroepen

Een goed functionerende stuurgroep is een kritieke succesfactor voor een project. Omvang van de stuurgroep, hun rolvastheid en het mandaat van de stuurgroepleden zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Door middel van bewustwording (awareness), begeleiding en andere a2Results® interventies op de samenwerking ontstaat een slagvaardige stuurgroep, waarin de leden elkaar versterken en sneller, goede besluitvorming mogelijk is.

Agile portfoliomanagement

Stuurgroep Awareness

Maak in een workshop stuurgroepleden bewust van hun rol, hun proces en goed opdrachtgeverschap. Meer over stuurgroep awareness

Stuurgroep

Stuurgroep Begeleiding

Begeleid de leden in stuurgroepoverleggen gericht op rolvastheid en eenduidigheid. Meer over stuurgroep begeleiding

Rafting

Stuurgroep Interventies

Verbeter de (onderlinge) samenwerking met door interventies op de menselijke succesfactoren. Meer over stuurgroep interventies

Stuurgroep Awareness Workshop

Tijdens deze workshop:

 1. Wordt het belang van een goede stuurgroep duidelijk.
 2. Worden belangen aan rollen en verantwoordelijkheden gekoppeld.
 3. Wordt de praktijk van de deelnemers getoetst aan best practices.
 4. Ontdekken de deelnemers competenties van goed opdrachtgeverschap.
 5. Krijgen de deelnemers inzicht in hoe en waarop een stuurgroep effectief stuurt.

Het effect: Bewustwording van nut en noodzaak van een goed functionerende stuurgroep.

Stuurgroep begeleiding

Stappenplan voor begeleiding

 1. Verwachtingen uitspreken en afspraken maken over de nodige en gewenste stuurgroepbegeleiding;
 2. Opstellen rolbeschrijvingen stuurgroepleden;
 3. Voorbereiden van ingeplande stuurgroepoverleggen;
 4. Waarnemen en interveniëren (op rol en proces) tijdens stuurgroepoverleggen;
 5. Evalueren van het functioneren van de stuurgroep en aanpassen / finetunen.

Het effect: structurele verbetering van de slagvaardheid van de stuurgroep.

Stuurgroep Interventies

Aanpak met de a2Results® Team app bij stuurgroepen:

 1. Brengt de beleving en dynamiek van de (onderlinge) samenwerking in kaart;
 2. Maakt het samen definiëren van (kleine, stapsgewijze) interventies mogelijk;
 3. Geeft tips en suggesties voor verbetering van de samenwerking;
 4. Zorgt voor een kortcyclische leer-/feedback loop;
 5. Verbetert de interactie tussen mensen.

Het effect: Een effectief sturende stuurgroep.

producten