Benefits realiseren

Benefits realiseren start bij het vaststellen van het portfolio. Door het kiezen van de juiste KPI’s worden zowel gedurende als na afloop van het project de Benefits continu gemonitord. Wij zien Benefit management niet als een separaat aandachtsgebied van Portfoliomanagement, maar als een integraal onderdeel dat naadloos past binnen de dagdagelijkse besturing van de operatie. Daarbij onderscheiden we 3 niveaus. De Businesscase waarin het doel wordt vastgesteld, Benefit Tracking waarin wordt bewaakt in hoeverre we het doel bereiken en Benefits Besturing waarin we het geheel beïnvloeden.

Benefit besturing

Benefit besturing realiseert de  optimale mix van verander initiatieven om de gestelde doelen te behalen.  ———————- –

Benefit tracking

Door benefit tracking maak je inzichtelijk in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt.   —————- —————- ————-

De Businesscase

Benefit management begint bij een goede business case met de juiste KPI’s die een heldere en gedragen visie weergeven. 

Benefit besturing

Benefit besturing: betekent kortcyclisch bijsturen op verander initiatieven op basis van bereikte resultaten. Deze aanpak is geconcretiseerd in ons Benefit model.

 • We meten welke waarde elk veranderinitiatief heeft toegevoegd aan het resultaat.
 • We bepalen de beste mix van veranderinitiatieven voor de komende periode.
 • We sturen kortcyclisch bij op basis van feiten.
 • We stimuleren de discussie over de effectiviteit in de vorm van stand ups.

Het effect:

 • Lerende organisatie

 

Benefit tracking

Door Benefit tracking maken we inzichtelijk in hoeverre de organisatiedoelen worden bereikt en welke waarde wordt toegevoegd:

 1. We creëren een dashboard waarin gevolgd kan worden of de gestelde doelen worden bereikt.
 2. We maken de relatie tussen de veranderinitiatieven en bereikte resultaten inzichtelijk (Clear Line of Sight).
 3. We zorgen voor een korte feedback loop waardoor continu en transparant voor iedereen de bereikte meerwaarde inzichtelijk is.
 4. We bedden Benefit management in in de reguliere lijnactiviteiten.

Het effect: Benefit management is van en voor iedereen!

De Businescase

Bij het opstellen van een Businesscase zorgen wij voor:

 1. Een duidelijke eigenaar.
 2. Het gebruik van relevante KPI’s uit actuele rapportages.
 3. Een ‘Clear Line of Sight’ naar de organisatiedoelen.
 4. Commitment van alle betrokkenen.

Het effect: een door iedereen gedragen visie en aanpak, die transparant is te volgen.