Benefitmanagement scan

Het erg lastig om te achterhalen waarom benefitmanagement binnen een organisatie wel of niet werkt. Dat komt omdat benefitmanagement zowel een harde, meetbare component heeft als een zachte, gedragsmatige component. Daarbij heeft iedereen een eigen beleving en perceptie die niet altijd makkelijk in woorden is te vatten. Een goed gesprek, met ondersteuning van een samenhangend beeld, kan blokkades wegnemen en een succesvolle werkwijze versnellen.

Met de Benefitmanagementscan breng je de beleving rondom dit onderwerp in kaart. Iedereen geeft een waardering voor vijfendertig uitspraken, die verdeeld zijn over de onderwerpen uit het benefitmanagement framework. Daarna is er een basis voor dialoog en interpretatie.

 

De benefitmanagement scan wordt uitgevoerd onder begeleiding van een Ruysdael facilitator. In een (video) bijeenkomst wordt met de deelnemers de volgende stappen doorlopen:

  • Informeren: introductie benefitmanagement framework
  • Vastleggen: invullen vragenlijst
  • Interpretatie: gezamelijke interpretatie van de uitkomsten
  • Interventie: vaststellen vervolgacties