Benefitmanagementscan

Het erg lastig om te achterhalen waarom benefitmanagement binnen een organisatie wel of niet werkt. Dat komt omdat benefitmanagement zowel een harde, meetbare component heeft als een zachte, gedragsmatige component. Daarbij heeft iedereen een eigen beleving en perceptie die niet altijd makkelijk in woorden is te vatten. Een goed gesprek, met ondersteuning van een samenhangend beeld, kan blokkades wegnemen en een succesvolle werkwijze versnellen.

Met de Benefitmanagementscan breng je de beleving rondom dit onderwerp in kaart. Iedereen geeft een waardering voor vijfendertig uitspraken, die verdeeld zijn over de onderwerpen uit het benefitmanagement framework. Daarna is er een basis voor dialoog en interpretatie.

Of volg de workshop en krijg de scan gratis!

Ook als in company workshop beschikbaar van 2 uur tot 1 dag.

De benefitmanagement scan wordt uitgevoerd onder begeleiding van een Ruysdael facilitator. In een (video) bijeenkomst wordt met de deelnemers de volgende stappen doorlopen:

 • Informeren: introductie benefitmanagement framework
 • Vastleggen: invullen vragenlijst
 • Interpretatie: gezamelijke interpretatie van de uitkomsten
 • Interventie: vaststellen vervolgacties
 • Een mooie manier om tot dialoog te komen

   

 • De scan geeft een representatief beeld hoe we er voor staan

   

 • De scan geeft veel invalshoeken om te verbeteren

   

Nu ter introductie voor € 595,-

Normaal € 895,-
  Stappenplan gebruik Benefitmanagement scan

  Vertrekken vanuit dezelfde bedoeling

  Goede informatie vooraf zorgt voor een gedeeld kader

  Iedereen heeft het druk en is niet altijd even goed voorbereid voor een bijeenkomst, waardoor veel tijd verloren kan gaan aan het beantwoorden van vragen. De ervaring leert dat met een goede introductie iedereen sneller in een stand komt waarin het normaal is om het goede gesprek aan te gaan. Dit verhoogt het effect van de benefitmanagement scan.

  Bepaal vooraf:

  • Met welke deenemers wil je de scan uitvoern?
  • Wat is het doel (evaluatie, verbeteren)?
  • Wanneer gaan we het gebruiken?

  Informeer teamleden

  • Kondig vooraf aan dat je samen de scan gaat doen tijdens een overleg.
  • Vraag iedereen om een een smart phone, tablet of PC mee te nemen;
  • Je kunt de stellingen beantwoorden via een browser: https://ruysdael.nl/benefitmanagementscan/

  In de bijeenkomst zelf zullen we als kader het benefitmanagement framework schetsen, waardoor een gedeelde context ontstaat voor het invullen van de vragenlijst.

   

  Van beleving naar beeld

  Hoe maak je het onbespreekbare bespreekbaar?

  Het erg lastig om te achterhalen waarom benefitmanagement binnen organisatie wel of niet werkt. Dat komt omdat benefitmanagement zowel een harde, meetbare component heeft als een zachte, gedragsmatige component. Daarbij heeft iedereen een beleving en perceptie heeft, die niet altijd makkelijk in woorden is te vatten. Een goed gesprek, met ondersteuning van een samenhangend beeld, kan blokkades wegnemen en een succesvolle werkwijze versnellen.

  Met de Benefitmanagement Succesfactorscan breng je de beleving rondom dit onderwerp in kaart. Iedereen geeft een waardering voor vijfendertig uitspraken, die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Daarna is er een basis voor dialoog en interpretatie.

  Aanpak tijdens het overleg

  • Vertel het doel.
  • Geef aan over welke context het gaat (bijvoorbeeld: “vul de vragen in voor de veranderinitiatieven binnen ons organisatieonderdeel “).
  • Geef de event code en vraag iedereen de scan in te vullen. Gegevens zijn anoniem.

   

   

  Van beeld naar betekenis

  Hoe zorg je voor transparantie en samenhang?

  Nadat iedereen de vragen heeft beantwoordt volgt een belangrijke tweede stap: het samen betekenis geven aan de ‘foto’ van situatie.

  Interpreteer samen het profiel

  • Bekijk het tabblad benefitmanagement
  • Herkennen we het beeld?
  • Wat zijn voorbeelden dat we sommige onderwerpen bovengemiddeld of ondergemiddeld waarderen?
  • Verdiep eventueel door de tabbladen per succesfactor te bespreken.

  Deze interpretatie kunnen de deelnemers zelfstandig doen of onder begeleiding van een facilitaor. Dit is een ervaringsdeskundige op het vlak van benefitmanagement.

  Van betekenis naar bewust doen

  Hoe richt je samen de aandacht op verbetering?

  Na de interpretatie is het tijd voor de interventies.  Het gaat erom om datgene aan te pakken wat in de gegeven situatie het verschil maakt. Een interventie heeft tot doel om te doorbreken wat niet meer werkt en om nieuwe werkwijzen te vinden.

  Zoek de verbetering die in het verschil maakt met de vraag:  “Welke succesmarkers gaan we vasthouden en welke gaan we verbeteren?”

  Gebruik daarna de ingebouwde stemknoppen op het tabblad ‘interventies’.

  0

  Voeg een Commentaar


  UA-52699058-2