Benefit Management is achterhaald

Tijdens veel gesprekken die wij voeren over portfoliomanagement is Benefit Management een hot topic. Tegelijkertijd zien we dat de vereiste voor terugverdientijd van projecten afneemt. Een tegenstrijdige beweging.

Terugverdientijd < 1 jaar

De wereld veranderd steeds sneller. Als bestuurder wordt het daarom steeds risicovoller om investeringsbeslissingen te nemen. Een regel die hierbij vaak wordt gebruikt is dat de terugverdientijd van een project korter dan 1 jaar moet zijn.

Tegelijkertijd ontbreekt binnen veel organisaties het mechanisme om de benefits van projecten te volgen. Benefit Management lijkt daar de oplossing voor en daarom is dit veel organisaties een hot topic. Maar werkt dit ook?

Benefit Management als ballast

Benefit Management is een proces dat binnen portfoliomanagement wordt ingericht om de benefits van projecten te volgen. Vaak worden daar aparte processen, teams en rapportages voor opgezet. Logisch, je wilt zeker weten dat je de verwachte benefits van een project bereikt.

Het effect van dit proces is dat de manager die de rendementen moet realiseren een extra instantie heeft waar hij “verantwoording” aan af moet leggen. Menselijk is dat dit als extra werk en minder belangrijk wordt ervaren.

“Ik ga er over!”

Beter is om Benefit Management een standaard onderdeel te maken van de primaire Planning & Control cyclus van een organisatie. Neem het rendement van projecten op als onderdeel in de periodieke management rapportage waar de manager al eigenaar van is en er geen extra rapportagelijnen ontstaan.

Zeker met het korter worden van de vereiste terugverdientijd, hoef je de rendementen niet lang te volgen en worden ze al snel verwerkt in de standaard KPI’s. De manager wordt echt eigenaar en “gaat er voor”.

Benefit Management is standaard

Het rendement van projecten volgen is hiermee vrij simpel:

  1. benoem Benefit Management niet apart ;
  2. zorg dat het rendement is uitgedrukt in een KPI uit de P&C cyclus;
  3. neem het op in de standaard management rapportage.

De effecten zijn dat managers zichzelf weer verantwoordelijk voelen en het eerste rendement is bereikt omdat er geen separaat Benefit Management noodzakelijk is.

0
UA-52699058-2