Benefitmanagement

Onze kijk op benefits realiseren

Benefitmanagement is het mechanisme dat helpt om de essentie van portfoliomanagement te bereiken: strategie realisatie. Benefitmanagement verbindt veranderinitiatieven via bijbehorende benefits aan strategische doelen. Dit gebeurt voor, tijdens en na veranderingen. Benefitmanagement maakt (bij)sturen mogelijk waardoor doelen effectiever bereikt worden, met als gevolg een hoger rendement op investeringen.

Hiernaast zorgt benefit management voor een toename van transparantie omdat de effecten van veranderinitiatieven inzichtelijk worden.

Voor benefitmanagement onderscheiden we 3 niveaus. De Businesscase waarin het doel wordt vastgesteld (zowel in agile als in traditionele omgevingen), Benefit tracking waarin wordt bewaakt in hoeverre we het doel bereiken en Benefits besturing waarin we het geheel beïnvloeden.

stategy alignment

Benefit besturing

Benefit besturing realiseert de  optimale mix van verander initiatieven om de gestelde doelen te behalen. Meer over benefit besturing

control

Benefit tracking

Door benefit tracking maak je inzichtelijk in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. Meer over benefit tracking

exceptions

De businesscase

Benefit management begint (zowel in traditionele als in agile omgevingen) bij een goede business case met de juiste KPI’s die een heldere en gedragen visie weergeven. Meer over de businesscase

Benefit besturing

Benefit besturing: betekent kortcyclisch bijsturen op verander initiatieven op basis van bereikte resultaten. Deze aanpak is geconcretiseerd in ons Benefit model.

 • We bepalen de beste mix van veranderinitiatieven voor de komende periode.
 • We meten welke waarde elk veranderinitiatief toevoegt.
 • Duidelijk is wie wanneer (bij)stuurt indien nodig.
 • Sturen gebeurt kortcyclisch op basis van benefits / effecten.

Het effect:

 • Rendement van veranderinitiatieven.
 • Effectieve besluitvorming.

 

 

Benefit tracking

Door Benefit tracking maken we inzichtelijk in hoeverre de organisatiedoelen worden bereikt en welke waarde wordt toegevoegd:

 1. We maken de relatie tussen de veranderinitiatieven en bereikte resultaten inzichtelijk (Clear Line of Sight).
 2. We creëren een dashboard waarin wordt gevolgd in hoeverre de gestelde doelen worden bereikt.
 3. We zorgen voor een korte feedback loop waardoor continu en transparant voor iedereen de bereikte meerwaarde inzichtelijk is.
 4. We bedden Benefitmanagement in in de reguliere lijnactiviteiten.

Het effect:

 • Transparantie in de effecten van veranderinitiatieven.
 • Benefitmanagement is van en voor iedereen.

 

 

De Businesscase

Bij het opstellen van een Businesscase zorgen wij voor:

 1. Businesscases onafhankelijk van de werkwijze (agile of traditioneel).
 2. Een duidelijke eigenaar.
 3. Het gebruik van relevante KPI’s uit actuele rapportages.
 4. Een ‘Clear Line of Sight’ naar de organisatiedoelen.
 5. Commitment van alle betrokkenen.

Het effect: een door iedereen gedragen visie en aanpak, die transparant is te volgen.