IPMA B/C/D training

IPMA, de methode voorbij. Projectmanagers onderscheiden zich niet alleen door het kennen van een methodiek, maar ook door het tonen van effectief gedrag. Bij IPMA ligt de focus op de ontwikkeling van competenties, gedefinieerd in de International Competentie Baseline (ICB), uitgebracht door IPMA Zwitserland. Competenties bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, wet- ­en regelgeving, werken met teams, onderhandelen, conflicthantering, leiderschap, financieel management en presentatievaardigheden.

De IPMA­ certificering van deze competenties is een wereldwijde erkende norm voor kwaliteit van projectmanagers in vier niveaus:

  • D: Certified Project Management Associate
  • C: Certified Project Manager
  • B: Certified Senior Project Manager
  • A: Certified Project Director


Doelstelling van de training

Deze training is geschikt voor projectmanagers die de stap naar IPMA willen maken en nog niet beschikken over een PRINCE2® certificering. Deze interactieve training bestaat uit drie modules van twee dagen. De eerste module van twee dagen bestaat uit een PRINCE2 Foundation training en wordt naar keuze afgesloten met een examen. De tweede en derde module zijn gelijk aan de IPMA Fast track training:

De IPMA Fast track training is een interactieve training waarin PRINCE2 gecertificeerde projectmanagers worden getraind in de IPMA-competenties. Deze Fasttrack is praktijkgericht met ruimte voor het oefenen van competenties. Je doet praktische vaardigheden op en je bereidt je voor op de IPMA-certificering op B, C of D niveau. Naast methodische kennis leer je technieken en ‘soft skills’. Hierdoor leer je beter om te gaan met complexe projectsituaties.

Doelgroep
Senior projectmanagers, projectmanagers, assistent projectmanagers.

Inhoud van de IPMA B/C/D training


De eerste twee dagen (4 dagdelen) behandeldt de basis van PRINCE2. In een vlot tempo ontdek je de specifieke PRINCE2-aanpak van projecten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de Business Case, aan rollen in projecten en het plannen van projectwerk. In onze PRINCE2 Foundationtraining leer je hoe alle PRINCE2 elementen met elkaar samenhangen en elkaar onderling versterken. Deze training is noodzakelijk als voorbereiding voor de IPMA training en bereidt voor op het PRINCE2 Foundation examen. Het meedoen aan dit examen is optioneel.

De IPMA Fast track training is opgebouwd rond de 28 ICB4 competenties. In de training gaan we standaard in op de competenties die in belangrijke mate worden getoetst op het examen en maken we met de deelnemers een keuze uit de resterende competenties, gebaseerd op hun behoefte.

De competenties die niet worden behandeld, worden door de deelnemers buiten de training bestudeerd ondersteund door de e-learning omgeving. De IPMA B/C/D Fasttrack training gaat ervan uit dat deelnemers bekend zijn met de methodiek PRINCE2 op Foundation niveau.

In projectmanagement ervaren trainers koppelen de theorie van projectmanagement aan de praktijk. Met behulp van praktijkcases, discussies, rollenspelen, groepsgewijze-, en huiswerkopdrachten worden de deelnemers getraind in het toepassen van de theorie in de praktijk.

Om op B of C niveau te kunnen certificeren dienen de kandidaten in de rol van projectmanager verantwoordelijk te zijn geweest voor projecten van een bepaalde omvang. De eisen die aan deze ervaring wordt gesteld is terug te vinden op de website www.IPMAcertificeren.nl en IPMA-NL.


E- learning module

Ruysdael biedt de deelnemers een voorbereiding op het IPMA theorie-examen ondersteund door een e-learning omgeving. In deze oefenomgeving kunnen de kandidaten zich d.m.v. oefenvragen voorbereiden op het IPMA theorie-examen.

Examen
De IPMA certificering (theorie- en praktijkexamens) wordt in Nederland verzorgd door IPMA Certificering Nederland. Voor meer informatie hierover en over de toelatingseisen, zie de website https://www.ipmacertificeren.nl

Meedoen met het PRINCE2 Foundation examen kan na de PRINCE2 Foundation training, aanmelden kan via de site of tijdens de eerste trainingsdag.

Duur

Training: 6 dagen (12 dagdelen)
Examen: Afhankelijk van het te toetsen IPMA-niveau.

Programma:
• Zesdaagse training (twee dagen PRINCE2 Foundation, vier dagen IPMA B/C/D Fast track);
• Trainers zijn tevens ervaren projectmanagers en koppelen de theorie aan de praktijk;
• Diverse cases worden behandeld;
• Huiswerkopdrachten die direct te gebruiken zijn voor uw projectrapport, een onderdeel van de IPMA-certificering;
• De competenties worden getraind op B- en C-niveau. Dit is tevens adequaat voor het D-niveau;
• Unieke E-learningomgeving met oefenvragen voor PRINCE2 en voor IPMA B/C/D;
• Cursusboek met ondersteunend materiaal en oefenexamens t.b.v. PRINCE2;
• Uitgebreidt cursusboek incl. oefenexamens voor IPMA D, IPMA C en IPMA B;

€2,295.00 per persoon

De dagdelen:

  • dag 1, P2 Foundation op 04-09-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp
  • dag 2, P2 Foundation op 11-09-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp
  • Dag 3, start IPMA op 19-09-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp
  • Dag 4 op 26-09-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp
  • Dag 5 op 03-10-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp
  • Dag 6 op 09-10-2019 van 09:30 tot 17:00 in Color Business Center Papendorp

Inschrijven op deze cursus

Ben je in dienst van een bedrijf?

Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

Velden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van uw aanvraag.