De verborgen waarde

van je portfolio voor je strategische doelen voor duurzame bedrijfsvoering

Donderdag 1 juni organiseren wij in Bar Beton Utrecht Rijnsweerd speciaal voor Portfoliomanagers en Duurzaamheidsmanagers ons jaarlijkse Ruysdael event. Met dit jaar als thema: De Verborgen Waarde.

De steeds toenemende behoefte aan duurzaamheid, dan wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, stelt andere eisen aan bedrijfsvoering en portfoliomanagement. Een echt duurzame bedrijfsvoering vereist een intensieve samenwerking van alle organisatieonderdelen en sturing op meer dan economische waarden.

De Portfoliomanager en Duurzaamheidsmanager kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het portfolio. Daarbij speelt de verborgen waarde van zowel het portfolio als duurzame projecten een belangrijke rol. 

Los van de invloed van duurzaamheid biedt het vakgebied van portfoliomanagement nog voldoende uitdagingen en deze komen natuurlijk ook uitgebreid aan bod. Bijvoorbeeld met de thema’s benefitmanagement en prioritering, waarbij ook de (verborgen) waarden van het portfolio een grote rol spelen.

MELD JE GRATIS AAN:

Het Programma

Waardemanagement bij SVB:  Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen
Waarde management bij SVB:  Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen
CIZ: Een passend en strategisch portfolio
Prioriteren en balanceren van portfolio's
Verborgen Natuurwaarde
Duurzame dilemma's
Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen
CSRD: Zoek de Verborgen Waarden
Weeg de verborgen waarde: Sturen op meer dan geld

Locatie

Bar Beton Utrecht Rijnsweerd

Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Deze locatie is met zowel het openbaar vervoer als de auto goed bereikbaar. 

Programma overzicht

13.00 – 13.30    Inloop

13.30 – 17.00    Sessies

17.00 – einde  Netwerkborrel

Doelgroep

De primaire doelgroepen van het event zijn Portfoliomanagers, leden van het Portfolioboard, Duurzaamheidsmanagers, Business Controllers en het Senior Management binnen een organisatie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, hebben deze doelgroepen prioriteit bij het toewijzen van de beschikbare plekken.

Sfeerimpressie event 2022:

Video afspelen

Portfoliomanagement onderzoek

Portfolio

management onderzoek

Portfoliomanagement onderzoek 2023

Dit jaar doen wij weer onderzoek naar de status van portfoliomanagement in Nederlandse organisaties. Gedurende het event maken we de resultaten bekend. Doe jij mee? Dan ontvang je een persoonlijk rapport.

Doe mee aan het onderzoek:

Download het 2022 rapport:

Duurzame Dilemma’s

Begeleid door

Ingrid van Werven

Kwaliteitsmanager | Paragon

Ron Bouwman

Consultant, Manager, Trainer & Coach | Ruysdael

Over de sessie

Hoe operationaliseer je duurzaamheid in organisaties?

De afgelopen decennia streefden de meeste bedrijven naar de verbetering van het financiële rendement. Nog steeds wegen velen business cases voornamelijk op aantrekkelijkheid (kosten/baten), en rollen initiatieven met de meeste waarde vaak het portfolio in. De financiële waarde is immers belangrijk voor continuïteit en het werken aan duurzaamheid levert dan dilemma’s op.

Echter, de tijden veranderen, de wetgeving dwingt en de strijd begint. Ook klanten en personeel kiezen steeds vaker voor een organisatie op basis van duurzaamheid. We zijn er echter niet met alleen het benoemen van een duurzaamheidsmanager…

In deze sessie gaan we daarom samen het gesprek aan over duurzaamheid in organisaties.

Te gast is onder andere Ingrid van Werven, medeverantwoordelijk voor duurzaamheid bij Paragon. Samen met Ron Bouwman en de deelnemers aan deze sessie, gaan we het gesprek aan over de zoektocht naar dilemma’s, weerstand, elementen op het gebied van houding en gedrag, en mogelijke interventies als het gaat om duurzaamheid in organisaties.

‘Of u nu wilt leren, of uw eigen bijdrage wilt delen, u bent van harte welkom om deel te nemen aan deze sessie. Laten we samen verkennen hoe we duurzaamheid kunnen integreren in organisaties en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.’

Begeleid door

Ingrid van Werven

Kwaliteitsmanager | Paragon

Ron Bouwman

Consultant, Manager, Trainer & Coach | Ruysdael

Over de sessie

Hoe operationaliseer je duurzaamheid in organisaties?

De afgelopen decennia streefden de meeste bedrijven naar de verbetering van het financiële rendement. Nog steeds wegen velen business cases voornamelijk op aantrekkelijkheid (kosten/baten), en rollen initiatieven met de meeste waarde vaak het portfolio in. De financiële waarde is immers belangrijk voor continuïteit en het werken aan duurzaamheid levert dan dilemma’s op.

Echter, de tijden veranderen, de wetgeving dwingt en de strijd begint. Ook klanten en personeel kiezen steeds vaker voor een organisatie op basis van duurzaamheid. We zijn er echter niet met alleen het benoemen van een duurzaamheidsmanager…

In deze sessie gaan we daarom samen het gesprek aan over duurzaamheid in organisaties.

Te gast is onder andere Ingrid van Werven, medeverantwoordelijk voor duurzaamheid bij Paragon. Samen met Ron Bouwman en de deelnemers aan deze sessie, gaan we het gesprek aan over de zoektocht naar dilemma’s, weerstand, elementen op het gebied van houding en gedrag, en mogelijke interventies als het gaat om duurzaamheid in organisaties.

‘Of u nu wilt leren, of uw eigen bijdrage wilt delen, u bent van harte welkom om deel te nemen aan deze sessie. Laten we samen verkennen hoe we duurzaamheid kunnen integreren in organisaties en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.’

CSRD: Zoek de Verborgen Waarden

Begeleid door

Eric Lacquet

Senior Consultant & Projectmanager | Ruysdael

Over de sessie

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om niet alleen te rapporteren op financiële kenmerken, maar ook op sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit.

Vanaf 2024 zijn veel bedrijven in de Europese Unie verplicht om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waarbij ze verslag moeten uitbrengen over onderwerpen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur.

In deze sessie gaat Eric Lacquet in op de achtergrond en rapportage onderwerpen van CSRD. Vervolgens gaan de deelnemers samen met hem op zoek naar de verborgen waarden die schuilen achter mogelijke initiatieven.

Begeleid door

Eric Lacquet

Senior Consultant & Projectmanager | Ruysdael

Over de sessie

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om niet alleen te rapporteren op financiële kenmerken, maar ook op sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit.

Vanaf 2024 zijn veel bedrijven in de Europese Unie verplicht om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waarbij ze verslag moeten uitbrengen over onderwerpen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur.

In deze sessie gaat Eric Lacquet in op de achtergrond en rapportage onderwerpen van CSRD. Vervolgens gaan de deelnemers samen met hem op zoek naar de verborgen waarden die schuilen achter mogelijke initiatieven.

Waardemanagement bij SVB: 

Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen

Waarde

management bij SVB: 

Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen

Begeleid door

Joke Backer

Domein Informatiemanager & Portfoliomanager | SVB

Remco Reitsma

Portfoliomanager | SVB

Over de sessie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkering en draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen wordt jaarlijks ruim 51 miljard euro uitgekeerd. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het aanpassen van processen en systemen.

De SVB heeft behoefte om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB. In 2020 is daarom het project waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren. Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd bij het Portfoliobureau en de CIO. Maar het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling c.q. cultuurverandering.

Remco Reitsma en Joke Backer, van het Portfoliobureau van de SVB, geven in de sessie een inkijk in de aanpak en geleerde lessen. Zij gaan daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Begeleid door

Joke Backer

Domein Informatiemanager & Portfoliomanager | SVB

Remco Reitsma

Portfoliomanager | SVB

Over de sessie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkering en draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen wordt jaarlijks ruim 51 miljard euro uitgekeerd. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het aanpassen van processen en systemen.

De SVB heeft behoefte om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB. In 2020 is daarom het project waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren. Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd bij het Portfoliobureau en de CIO. Maar het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling c.q. cultuurverandering.

Remco Reitsma en Joke Backer, van het Portfoliobureau van de SVB, geven in de sessie een inkijk in de aanpak en geleerde lessen. Zij gaan daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Weeg de verborgen waarde:

Sturen op meer dan geld

Begeleid door

John Langelaar

Portfolio Regisseur, Interim Manager, Projectmanager | Ruysdael

Over de sessie

Duurzame doelen zijn steeds vaker een onderdeel van de strategie van organisaties. 

Dit heeft consequenties voor de manier waarop organisaties worden bestuurd en hoe beslissingen worden genomen. Het gaat daarbij niet alleen over het bereiken van economische doelen, maar ook om een balans met MVO-doelen waarover extern verantwoording moet worden afgelegd.

In deze sessie onderzoeken we hoe de 6 waarden uit het ‘Integrated Reporting Framework’ kunnen worden gebruikt om deze balans te vinden en keuzes te maken op basis van meer dan geld.

Begeleid door

John Langelaar

Portfolio Regisseur, Interim Manager, Projectmanager | Ruysdael

Over de sessie

Duurzame doelen zijn steeds vaker een onderdeel van de strategie van organisaties. 

Dit heeft consequenties voor de manier waarop organisaties worden bestuurd en hoe beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over het portfolio. Het gaat daarbij niet alleen over het bereiken van economische doelen, maar ook om een balans met MVO-doelen waarover extern verantwoording moet worden afgelegd.

In deze sessie onderzoeken we hoe de 6 waarden uit het ‘Integrated Reporting Framework’ kunnen worden gebruikt om deze balans te vinden en keuzes te maken op basis van meer dan geld.

Prioriteren en balanceren van portfolio’s

Begeleid door

Maarten Michels

Project-, Portfolio-, Interim-manager | Ruysdael

Over de sessie

Herken je deze situatie? Het portfolio is in categorieën ingedeeld. Initiatieven zijn onderling geprioriteerd. Echter, op het moment dat we de keuze moeten maken tussen wat we wel en niet gaan doen, lijken alle voorgaande discussies weer opnieuw te moeten worden gevoerd. En dan nog dwars door elkaar heen.

In deze sessie gaan we in op de uitdaging van het prioriteren en balanceren van een portfolio. We gaan eerst kort in op hoe het ook alweer zit met het categoriseren, prioriteren en balanceren. Daarna zullen we als groep een aantal vragen verkennen rond het prioriteren en balanceren van portfolio’s, waaronder: 

Wat maakt balanceren zo weerbarstig?
Hoe kiezen we thuis?
Top-down versus bottom-up balanceren
Zijn er meer natuurlijke manieren van prioriteren bij portfolio’s?

De insteek is om onze gezamenlijke ervaring te gebruiken voor een aantal out-of-the-box handvatten voor de totstandkoming van gebalanceerde portfolio’s.

Begeleid door

Maarten Michels

Project-, Portfolio-, Interim-manager | Ruysdael

Over de sessie

Herken je deze situatie? Het portfolio is in categorieën ingedeeld. Initiatieven zijn onderling geprioriteerd. Echter, op het moment dat we de keuze moeten maken tussen wat we wel en niet gaan doen, lijken alle voorgaande discussies weer opnieuw te moeten worden gevoerd. En dan nog dwars door elkaar heen.

In deze sessie gaan we in op de uitdaging van het prioriteren en balanceren van een portfolio. We gaan eerst kort in op hoe het ook alweer zit met het categoriseren, prioriteren en balanceren. Daarna zullen we als groep een aantal vragen verkennen rond het prioriteren en balanceren van portfolio’s, waaronder: 

Wat maakt balanceren zo weerbarstig?
Hoe kiezen we thuis?
Top-down versus bottom-up balanceren
Zijn er meer natuurlijke manieren van prioriteren bij portfolio’s?

De insteek is om onze gezamenlijke ervaring te gebruiken voor een aantal out-of-the-box handvatten voor de totstandkoming van gebalanceerde portfolio’s.

CIZ: Een passend en strategisch portfolio

Begeleid door

Hedwig Elders

Informatie- & Portfoliomanager | CIZ

Colette Schellinger

Informatie- & Portfoliomanager | CIZ

Over de sessie

Voor nu en in de toekomst 

Jaarlijks verzorgt CIZ ruim 200.000 indicatiestelingen. Hiermee vormt CIZ een cruciale schakel in het snel en juist verlenen van langdurige zorg. Om hierin te blijven ontwikkelen is een stip op de horizon gezet voor 2026, met daarvan afgeleide strategische doelen. 

In de sessie nemen Colette Schellinger en Hedwig Elders je mee in de weg die CIZ bewandelt om zowel het portfolio als de jaarlijkse werkplannen meer in lijn te brengen met deze strategische doelen. Een weg die samen met het managementteam en de operatie wordt afgelegd. Het resultaat zijn gedragen en aangescherpte strategische doelen, een gemeenschappelijke meerjaren roadmap en een portfolio dat de strategierealisatie ondersteunt. 

Naast de methodische bovenstroom, komen ook succesfactoren van en effecten uit de onderstroom aan de orde.

Begeleid door

Hedwig Elders

Informatie- & Portfoliomanager | CIZ

Colette Schellinger

Informatie- & Portfoliomanager | CIZ

Over de sessie

Voor nu en in de toekomst 

Jaarlijks verzorgt CIZ ruim 200.000 indicatiestelingen. Hiermee vormt CIZ een cruciale schakel in het snel en juist verlenen van langdurige zorg. Om hierin te blijven ontwikkelen is een stip op de horizon gezet voor 2026, met daarvan afgeleide strategische doelen. 

In de sessie nemen Colette Schellinger en Hedwig Elders je mee in de weg die CIZ bewandelt om zowel het portfolio als de jaarlijkse werkplannen meer in lijn te brengen met deze strategische doelen. Een weg die samen met het managementteam en de operatie wordt afgelegd. Het resultaat zijn gedragen en aangescherpte strategische doelen, een gemeenschappelijke meerjaren roadmap en een portfolio dat de strategierealisatie ondersteunt. 

Naast de methodische bovenstroom, komen ook succesfactoren van en effecten uit de onderstroom aan de orde.

Verborgen natuurwaarde

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Karel van den Wijngaard

Programmamanager Noordzee programma | ARK

Over de sessie

In deze sessie nemen Karel van den Wijngaard en Rien van Leeuwen je mee in de levende Noordzee.

Zij geven voorbeelden van natuurwaarde en hoe zij anderen activeren om daar aan bij te dragen. Zij gaan in op de verzameling van initiatieven, zoals wind op zee en CO2 opslag, die een enorm beslag leggen op de natuur.

Ze laten zien met welke dilemma’s stakeholders worstelen en hoe een verbindende aanpak rond ‘seascapes’, zoals herstel van schelpdierriffen, de sleutel kan zijn tot een robuuste en wilde natuur.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Karel van den Wijngaard

Programmamanager Noordzee programma | ARK

Over de sessie

In deze sessie nemen Karel van den Wijngaard en Rien van Leeuwen je mee in de levende Noordzee.

Zij geven voorbeelden van natuurwaarde en hoe zij anderen activeren om daar aan bij te dragen. Zij gaan in op de verzameling van initiatieven, zoals wind op zee en CO2 opslag, die een enorm beslag leggen op de natuur.

Ze laten zien met welke dilemma’s stakeholders worstelen en hoe een verbindende aanpak rond ‘seascapes’, zoals herstel van schelpdierriffen, de sleutel kan zijn tot een robuuste en wilde natuur.

De verborgen waarde van samenwerking

Begeleid door

Bastiaan du Pré

Facilitator gebiedsgerichte programmas | Infram

Over de sessie

In deze sessie onderzoeken we welke verborgen waarden een rol spelen bij keuzes en in de opzet van het gezamenlijke keuzeproces.

Bastiaan du Pré voert regie over grote complexe infrastructuurprojecten in het publieke domein. Hij gaat in op de vraag hoe je duurzame doelen realiseert wanneer soberheid en doelmatigheid voorop staan. Aan de hand van voorbeelden rond een gebiedsgerichte benadering gaat hij in op het keuzeproces en hoe verborgen waarden een rol spelen.

Begeleid door

Bastiaan du Pré

Facilitator gebiedsgerichte programmas | Infram

Over de sessie

In deze sessie onderzoeken we welke verborgen waarden een rol spelen bij keuzes en in de opzet van het gezamenlijke keuzeproces.

Bastiaan du Pré voert regie over grote complexe infrastructuurprojecten in het publieke domein. Hij gaat in op de vraag hoe je duurzame doelen realiseert wanneer soberheid en doelmatigheid voorop staan. Aan de hand van voorbeelden rond een gebiedsgerichte benadering gaat hij in op het keuzeproces en hoe verborgen waarden een rol spelen.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.