Waarom duurzaam samenwerken?

De trend is duidelijk. Na jaren van crisis en vereenvoudiging van processen is de rek eruit. Het gaat er nu om dat we samen nieuwe wegen vinden om wendbaar te blijven. Verschillende onderzoeken tonen aan dat sociale innovatie, zoals nieuwe vormen van samenwerking, de sleutel is bij innovatie, verandering en verbetering. Een recordaantal organisaties heeft het afgelopen jaar gekozen voor teams als organisatievorm. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven neemt ook toe. Onze beschikbare tijd neemt echter af. Daarom gaat het steeds vaker om duurzaam samenwerken.

Wat is het?

Geen verspilling

Bij duurzaam samenwerken gaat het erom  in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanning samen bestendige uitkomsten te realiseren. Sleutelbegrippen zijn: optimaal, actief en afgestemd.

Samenwerkingsvormen

 • Agile teams
 • Zelfsturende teams
 • High performance teams
 • Ketensamenwerking

Valkuilen samenwerking

 • Geen duidelijk doel
 • Onvoldoende samen leren
 • Oppervlakkige communicatie
 • Gebrekkig inleven en aanpassen
 • Niet voortbouwen op elkaar

Duurzaam samenwerken

 • Collectieve context
 • Flow van activiteiten
 • Samenwerken vanuit veerkracht
 • Wisselwerken met meerwaarde
 • Werken vanuit het geheel

 

Work and flow2

Professionele kader

 • Collectieve context. Een gedeeld en samenhangend beeld over de uitkomst en aanpak verhoogt de kans dat iedereen het wil meemaken.
 • Flow van activiteiten. Het ontbreken van flow, zoals onnodig wachten, blijkt een grote blokkade te zijn in samenwerkingsverbanden. Succesvolle teams creëren samenhang en zijn wendbaar door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen.
 • Samenwerken vanuit veerkracht. Meestal voelen wij ons krachtig als we onze eigen kennis, ervaring en kwaliteiten kunnen inzetten. Veerkracht ontstaat wanneer we iedereen vanuit zijn kracht werkt en we effectief samen leren.
 • Wisselwerken met meerwaarde. Uitkomsten met meerwaarde ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen, maar dat kan alleen als je samen weet wat belangrijk is en daar ook naar handelt.
 • Werken vanuit het geheel. Alles hangt tegenwoordig met elkaar samen. Teamresultaten staan nooit op zichzelf. Neem daarom het grotere geheel als vertrekpunt.

>>case stories van onze klanten

Wat kunnen wij betekenen voor u?

Succesversneller voor teams

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de mensen ontevreden is over de onderling flow van activiteiten in een team. De Ruysdael succesversneller is het duwtje in de rug. Heel anders dan het zoveelste teamtool of risicomonitor. Geen schema’s met een typologie of rollen. Het is een integrale analyse en interventie in een klein, eenvoudig, goedkoop en tijdbesparend pakket. Gericht op de specifieke inhoud en context van het team. De succesversneller bestaat uit drie onderdelen: een overzicht van de denkstijlen van het team, een analyse van de zeven succesfactoren met de a2Results® Team app en een interventieplan met concrete tips. Meer lezen

Masterclass teaming

Niet iedereen vindt samenwerken vanzelfsprekend. Zelfsturende teams presteren niet altijd volgens verwachting door gebrek aan leiderschap, beperkt lerend vermogen of simpelweg doordat de energie ontbreekt. Soms is het wel even wennen in een team. High performance teaming is iets samen neerzetten wat je alleen niet had gekund of gewild. De kern is een verbetering van de onderlinge wisselwerking en daarmee de wendbaarheid als groep. Bij high performance teaming is er zowel aandacht voor het organiseren van het werk als voor het genereren van energie en inspiratie. Meer lezen

Maatwerk Ontwikkeltraject

duurzame verbetering, verandering en innovatie

Wij verzorgen in verschillende rollen, zoals als facilitator, teamverbinder en leerwerkbegeleider, succesvolle maatwerktrajecten voor de ontwikkeling van samenwerking en teamwerk. Een traject heeft tot doel om zowel het team als de leidinggevenden op weg te helpen (door de ontwikkeling van kwaliteiten en vaardigheden) richting een nieuwe manier van organiseren en samenwerken. Dit betekent dat we gaandeweg samen leren. Over hoe we beter kunnen organiseren en samenwerken in een veranderende omgeving. Vanuit en in de praktijk met vallen en opstaan. Door gewoon te doen, samen te evalueren en elkaar feedback te geven. Lees meer over een voorbeeld traject

Wilt u meer weten over de ongekende mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek!