Duurzaam veranderen gaat niet over technologie

Wel eens achterom gekeken?

Wie achterom kijkt ziet structurele veranderingen in onze wereld en werk. Zo is de dynamiek en snelheid enorm toegenomen en werken we in andere business modellen. Wie vooruit kijkt kan misschien aanvoelen dat ons werk zich in een nog sneller tempo zal ontwikkelen dan we ooit hebben meegemaakt. En niet alleen vanuit een economisch, technologisch en sociaal oogpunt. De externe ontwikkelingen zullen ook invloed hebben op de manier waarop wij zelf, individueel en als samenwerkingsverband moeten veranderen.

Of kijk je vooruit?

In deze nieuwe tijd is groei sterk afhankelijk van ons vermogen om samen oplossingen te creëren voor gemeenschappelijke uitdagingen. Dat geldt voor zowel het dagdagelijkse werk, grootschalige veranderingen als voor de economie en maatschappij als geheel. Samen slim veranderen vanuit het perspectief van grotere plaatje. Dit noemen wij duurzaam veranderen.

Duurzaam veranderen is mensenwerk

Lees meer over de Ruysdael visie op duurzaam veranderen of lees wat honderden anderen vinden over de menselijke succesfactoren.

flow is blokkade

0
UA-52699058-2