Wie achterom kijkt ziet structurele veranderingen in onze wereld en werk. Zo is de dynamiek en snelheid enorm toegenomen en werken we in andere business modellen. Wie vooruit kijkt kan misschien aanvoelen dat ons werk zich in een nog sneller tempo zal ontwikkelen dan we ooit hebben meegemaakt. En niet alleen vanuit een economisch, technologisch en sociaal oogpunt. De externe ontwikkelingen zullen ook invloed hebben op de manier waarop wij zelf, individueel en als samenwerkingsverband moeten veranderen om wendbaar te blijven.

Duurzaam veranderen is mensenwerk

In deze tijd is groei sterk afhankelijk van ons vermogen om wendbaar te zijn en samen innovatieve oplossingen te creëren. Niet alleen op het technologische vlak, maar vooral ook in de sociale dimensie, zoals andere manieren van samenwerken, leiderschap en kennisdeling. Dat geldt voor zowel het dagdagelijkse werk en grootschalige veranderingen als voor de economie en maatschappij als geheel. Samen slim veranderen vanuit het perspectief van grotere plaatje. Dit noemen wij duurzaam veranderen. Lees meer over succesfactoren voor duurzaam veranderen.

Samen iets neerzetten dat verder gaat

Duurzaam veranderen

Bij duurzaam veranderen draait het om twee woorden flexibel en optimaal. Zorgen dat je de beschikbare tijd, geld en energie optimaal gebruikt om samen iets te verbeteren of te veranderen. Zodat we wendbaar zijn en flexibel inspelen op elkaar, op de omgeving en op de toekomst.

Bij duurzaam veranderen gaat het om het vinden van andere business modellen, andere manieren van samenwerken en andere manieren van organiseren. Zowel in het dagelijkse operationele werk als in projecten, programma’s en portfolio’s. Niet alleen denken in structuren, maar vooral wendbaar samenwerken. De nieuwe DNA van werk.

 Ontbreken flow blokkeert succes,

Begin met je team en gebruik de a2Results® Team app!

Een flexibel en optimaal portfolio.

Duurzame verandering

Het centrale principe bij een duurzame verandering is samenhang. Om het herkennen en aanbrengen van verbanden en relaties. Of het nu gaat om een verandertraject, om kleine verbeteringen in de operatie of om projecten en programma’s. Zorg dat oplossingen en processen naadloos aansluiten op het bestaande en grotere geheel. Kort gezegd: wat we samen maken moet passen en zich blijven aanpassen. Als iets past in het grotere geheel, bestaat er ook meer kans dat het langer blijft bestaan en meerwaarde blijft houden. Dan voelt het niet meer als een verandering, maar als een duurzame vooruitgang.

Meer over samenhang:

Duurzaam inzetbaar door goede focus,

Portfoliomanagement,

Dialoog 2.0 in het OR-werk.

Business ecosysteem

Duurzaam veranderen kan alleen in wisselwerking met het grotere systeem. Alles heeft met alles te maken. Geen enkele mens, samenwerkingsverband of organisatie staat op zichzelf maar is altijd onderdeel van een groter geheel. Bedrijven zijn onderdeel van een keten. Elke organisatie heeft te maken met regelgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt met leveranciers en klanten. Dat wat gemaakt of geleverd wordt is altijd een co-creatie van meerdere mensen of teams. In ons dagelijkse werk zullen we steeds meer oog voor deze gezamenlijke wendbaarheid moeten hebben, want de ‘grote’ veranderingen gaan steeds sneller en grijpen op alles in.

Samenwerken in de zorg