Inleiders

Locatie

MS Teams
Online event via Microsoft Teams

Volgende Keer

Datum

27 januari 2022
Verlopen!

Tijd

13:00 - 14:00

portfolio en effectsturing op “zachte” factoren

In deze bijeenkomst brengen we 2 trends samen. De eerste is het sturen op de effecten van het portfolio als geheel, in plaats van het sturen op de resultaten van losse veranderinitiatieven. Als tweede de introductie van niet financiële factoren bij prioritering en sturing van het portfolio. We geven een kader aan de hand waarvan een interactie gestart wordt om best practices te delen.

Tags: