Locatie

NBC Nieuwegein
NBC Nieuwegein
Website
https://nbccongrescentrum.nl/

Datum

2 september 2022
Verlopen!

Tijd

13:00 - 18:00

Duurzame Strategieën Activeren

Organisaties zullen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen meer de blik naar buiten hebben, andere strategische keuzes maken en op een andere manier omgaan met het portfolio van veranderingen. Dit event speelt in op deze ontwikkelingen en het programma neemt ons uit het heden via 3 sporen mee naar de toekomst:

  1. Plenair: de ontwikkelingen die een rol spelen bij het realiseren van een duurzame strategie. We presenteren de uitkomsten van ons onderzoek naar duurzame innovatie en naar de inrichting van portfoliosturing.
  2. Break-outs: we verkennen de toekomst langs drie lijnen:
    • effectsturing: o.a. benefit management en strategierealisatie
    • circulaire businessmodellen: o.a. SDG’s, non financial reporting en duurzaamheid
    • big data: o.a. sturen op voortgang en effecten met warme en koude data
  3. Plenair: we schetsen de belangrijkste ontwikkelingen naar de toekomst en geven mogelijkheden tot actie.

De primaire doelgroep van eerdere events rond portfoliomanagement event was altijd de portfoliomanager en leden van de portfolioboard. Duurzaam ondernemen is van belang voor een grotere doelgroep. Op het event verwelkomen we dan ook naast portfoliomanagers  graag (senior) managers, bedrijfsvoeringsspecialisten en duurzaamheidsmanagers.  De doelstelling: samen nieuwe inzichten en relaties opdoen.

Urenschema

Middag

13:00 - 13:30
Ontvangst
Inloop, registratie en interactie met mededeelnemers
13:30 - 14:00
Presentatie portfioliomanagementrapport 2022
14:00 - 14:45
Break out sessies
14:45 - 15:00
Pauze
15:00 - 15:45
Break out sessies
15:45 - 16:00
Pauze
16:00 - 16:45
Plenaire integratie
16:45 - 17:00
Afsluiting
17:00 - 18:00
Netwerkborrel