Inleider

Locatie

MS Teams
Online event via Microsoft Teams

Datum

8 februari 2023
Verlopen!

Tijd

13:00

Doelgroep

Portfolioboard,
Portfoliomanager

Waardemanagement bij SVB

Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkeringen draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen wordt jaarlijks ruim 51 miljard euro uitgekeerd. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger  wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het  aanpassen van  processen en systemen.

Bij SVB is de behoefte om meer zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB. In 2020 is daarom het project waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren.

Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd in de lijn. Maar het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is  nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling cq een cultuurverandering.

Jan Harm Padmos heeft als projectverantwoordelijke de afgelopen 2 jaar gewerkt aan het optimaliseren van waardemanagement. In deze CoP geeft hij een inkijk in de aanpak en geleerde lessen. Hij gaat daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Doelgroep: de primaire doelgroep zijn mensen die binnen organisatie lid zijn van de portfolioboard of de rol van portfoliomanager vervullen.

 

 

 

Leave a comment

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.