Het portfoliomanagement rapport 2018

Ook dit jaar heeft Ruysdael een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom portfolio management in Nederland. Dit onderzoek richtte zich primair op portfolio managers en leden van de portfolio board.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag `Wat zijn de harde en zachte succesfactoren van portfoliomanagement binnen Nederlandse organisaties?’ Speciaal thema dit jaar is Agile portfolio management.

Op 30 januari 2018 hebben we de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

 

Mail mij het portfoliomanagement rapport 2018

86%

is ontevreden over het volgen van gerealiseerde Benefits en daarmee over het inzicht in de haalbaarheid van de organisatiestrategie.

Waar staan wij?

Wil jij weten hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van Nederland, neem contact op voor het uitvoeren van een scan. ——–

5,6 FTE

Is de gemidddelde omvang van een PMO, hetgeen duidelijk maakt van veel organisaties nog in de fase zitten van ‘in control’ komen.