Een professionelere OR door de inzet van een app?

Leid de ambtelijk secretaris op tot facilitator!

Waarom zou je niet zelf de succesbeleving binnen de OR in kaart brengen en daarmee de samenwerking op een hoger plan tillen?

Ruysdael heeft regelmatig ondernemingsraden geholpen om ingrijpende adviesaanvragen te analyseren, het proces binnen de OR zelf te stroomlijnen en zoveel mogelijk projectmatig te werken. Voorafgaand bleek vaak dat de resultaten bij eerdere adviesaanvragen niet tijdig of niet helemaal werden behaald. Tijdens de adviesprocedure en de soms bijgaande bijeenkomsten op externe locaties, moest er extra inspanningen worden verricht om het resultaat te behalen. Het blijkt hier vaak niet om de hardere feiten te gaan (de bovenstroom) want er is vaak voldoende inhoudelijke kennis voorhanden, maar veelal ligt dat aan de onderlinge manier van samenwerken binnen een OR.

 Samenspel teams en ondernemingsraden

Ondernemingsraden zullen steeds sneller bestendige resultaten moeten neerzetten, dat verwacht de achterban, maar ook de bestuurder. Vandaar dat inzicht in de succesfactoren voor optimale samenwerking noodzakelijk is. Succesfactoren hebben te maken met de intensiteit en kwaliteit van het menselijke samenspel tussen o.a. de OR, de achterban en de bestuurder. Indien deze optimaal is, wordt snel een (duurzaam) resultaat bereikt.

De succesfactoren voor succesvolle resultaten

Ruysdael heeft bij dit soort vraagstukken jarenlange ervaring opgebouwd met inzet van de (zeven) succesfactoren voor het inzichtelijk maken van de beleving van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. . Deze ervaring die Ruysdael de afgelopen 25 jaar heeft opgebouwd op het versnellen van resultaat, is gebundeld onder het a2Results® label. Deze succesfactoren, die inzichtelijk worden gemaakt via de succesfactorenscan, is ook uitermate geschikt voor de OR.

 Wat is a2Results®?

a2Results® is het label van Ruysdael voor ‘acceleratie naar succesvolle resultaten’. Een totaalpakket van kennis, tools en interventies voor verbetering, verandering en innovatie. De succesfactorenscan is een belangrijk onderdeel voor het verkrijgen van inzicht om het resultaat te versnellen.

Inzicht in de beleving van de samenwerking

Ruysdael heeft onlangs een unieke app ontwikkeld, waarmee teams en andere samenwerkingsverbanden zelf de (beleving van de) kwaliteit van de samenwerking real time kunnen meten via de succesfactorenscan. De uitkomst van de scan wordt tegelijkertijd zichtbaar op de smartphone, tablet of gewoon een laptop. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet de OR zelf de juiste interventie te bepalen om het resultaat te versnellen. De deelnemers zien tijdens de meeting op hun eigen telefoon of tablet hoe het gesteld is met de samenwerking en de beleving ervan. https://ruysdael.nl/a2results-app/

Op deze site is een kort impressiefilmpje beschikbaar hoe de app werkt en wat teams hiermee kunnen bereiken.

Onze app maakt a la minuut de ongrijpbare groepsdynamiek concreet bespreekbaar en het is inmiddels gebleken dat een ondernemingsraad meer strategisch en als professioneel team met de bestuurder, achterban en andere stakeholders in overleg kan.

 De facilitators

  • Facilitators zijn voor iedereen toegankelijk en geschikt om bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris op te leiden.
  • Ruysdael certificeert a2Results® Facilitators. a2Results®Facilitators worden door Ruysdael opgeleid en gebruiken de a2Results® app als instrument binnen hun eigen organisatie en team. Op die manier kan een ambtelijk secretaris ook met een nieuwe ondernemingsraad (na de verkiezingen) het instrument blijvend inzetten
  • De a2ResuIts® Facilitator begeleid het groepsproces om een optimale vastlegging en interpretatie van de resultaten verkrijgen en op basis daarvan interventies vast te stellen in overleg met het team.

De keuze voor de ambtelijk secretaris lijkt het meest logisch maar uiteraard kan ook een voorzitter, of een ander lid uit de ondernemingsraad worden opgeleid. Het instrument is immers breed inzetbaar en kan natuurlijk ook in het dagelijks werk worden ingezet.

Meer informatie

a2Results® Facilitator training

Onderzoeksresultaten: ‘anticiperen is niet ons sterkste punt’

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2