Wat is innovatie?

Innovatie

Innovatie kan klein beginnen als een verbetering, of logisch volgen op een wat grotere verandering. Innovatie kan ook ineens ontstaan, door bijvoorbeeld een crisis of nieuw idee.

Verbeteren

Elke dag verbeteren we wel iets. Individueel of samen. Stap voor stap verder naar iets dat beter werkt of minder faalt. In ons eigen werk, in de samenwerking of in de systemen en processen waarbinnen we een bijdrage leveren.

Veranderen

Verandering is een thema op vele fronten. Individueel, collectief en op grotere schaal in ons business ecosysteem. Binnen bestaande of voorzichtig opgerekte normen en kaders proberen we nieuwe wegen te vinden om meer te bereiken dan vroeger.

Vernieuwen

Vernieuwing is een ander woord voor innovatie.  Vernieuwing leidt tot nieuwe normen en kaders. Het is diepgaander dan verbetering en gaat verder dan verandering. Na een vernieuwing is de wereld of hoe we die zien nooit meer hetzelfde als vroeger.

Innovatiethema’s

Gelukkig kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel een samenhangend beeld vormen uit onderstaande innovatiethema’s. In onze visie gaat het uiteindelijk om duurzame innovatie doordat we er samen de schouders onder zetten, de verbinding zoeken en wendbaar blijven.

Succes maak je samen

Een goede methode, sturing en structuur is nodig voor innovatie en verandering. Menselijke succesfactoren geven echter de doorslag. Het onmogelijke wordt een een stuk mogelijker als mensen geïnspireerd zijn en zich vanuit vrije wil met elkaar en met een ecologisch verantwoord doel verbinden. Lees meer

Duurzaam veranderen

In deze nieuwe tijd is groei sterk afhankelijk van ons vermogen om samen oplossingen te creëren voor gemeenschappelijke uitdagingen. Dat geldt voor zowel het dagdagelijkse werk, grootschalige veranderingen als voor de economie en maatschappij als geheel. Samen slim veranderen vanuit het perspectief van grotere plaatje. Dit noemen wij duurzaam veranderen. Lees meer

plantje

Waardegestuurd Portfoliomanagement

De dynamiek en samenhang in het business ecosysteem neemt razendsnel toe. Vooral in complexe omgevingen is samen kiezen en flexibel doorpakken op de ingeslagen weg belangrijker dan ooit. Portfoliomanagement gaat over samen de juiste keuze maken. Over de bestaande business, over innovatiedoelen en over het portfolio van lopende projecten. Lees meer

Duurzaam samenwerken

De trend is duidelijk. Na jaren van crisis en vereenvoudiging van processen is de rek eruit. Het gaat er nu om dat we samen nieuwe wegen vinden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat sociale innovatie, zoals nieuwe vormen van samenwerking, de sleutel is bij innovatie, verandering en verbetering. Een recordaantal organisaties heeft het afgelopen jaar gekozen voor teams als organisatievorm. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven neemt ook toe. Onze beschikbare tijd neemt echter af. Daarom gaat het steeds vaker om duurzaam samenwerken.

Wendbaar door empowerment

Maak je het wel eens mee? We zitten collectief vast in de waan van de dag. Er is een gedragen ontevredenheid en verandermoeheid. We ervaren dat we achter de feiten aanlopen. Strategische doelen lijken ver weg en er is gebrek aan capaciteit en tijd. De spanningen en frustraties lopen op. Er ontstaat afsluitgedrag.  De oorzaak is divers maar de oplossing altijd mensenwerk. Je zoekt iemand die het geheel in beweging brengt zodat we weer samen gaan groeien. Lees meer

Duurzaam inzetbaar door de juiste focus

Iedereen heeft wel eens tijden van hoge werkstress. Daar is niks mis mee, zolang je dat weer toe een aanvaardbaar niveau kunt terugbrengen en veerkrachtig blijft. Het begint allemaal met focus. Datgene waar jij de aandacht op richt zal energie krijgen en groeien. Is het glas half leeg of half vol? Dat bepalen we zelf door de bril waarmee we naar de wereld kijken. Lees meer

focus en plezier
Frustraties van een projectleider

Vastgelopen project?

Het kan elke organisatie gebeuren: er loopt een project vast. De spanningen en frustraties lopen op. Geld en tijd lekt weg. De oorzaak is divers maar de oplossing altijd mensenwerk. Je zoekt iemand die het project weer in ‘control’ brengt en een aanpak die tot succes leidt. Lees meer over hoe wij het verschil maken.

Collectief leren en ontwikkelen

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het zicht op samenhang aan het verliezen zijn en dat er te weinig samen geleerd wordt. Collectief leren en ontwikkelen is eigenlijk samen slimmer worden. Gewoon feiten, kennis en ervaring met elkaar delen, combineren en praktisch toepassen. Lees meer over verschillende leerinterventies.

afhankelijkheden planning