Innovation-timer verbetert keuzeproces

De innovation-timer verbetert het gezamenlijke keuzeproces van regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisaties, die werken aan innovaties en transities zoals op het vlak van klimaat, energie en circulaire economie. Deze serious game zorgt dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische portfoliokeuzes van een groep. Hierdoor ontstaat er een betere timing van innovaties en veranderinitiatieven.

Regieteams hebben een spilfunctie

Regieteams zijn samenwerkingsverbanden in ketens, kennisnetwerken of innovatieprogramma’s. Zij hebben een spilfunctie in veranderingen, innovaties en transities. Regieteams zorgen dat de betrokken partijen het projectenportfolio uitvoeren, dat er synergie en versnelling ontstaat en dat veranderingen en innovaties opschalen. Vaak gaat het om een ketenporfolio dat gefinancieerd en uitgevoerd wordt door de gezamenlijke partijen. Regieteams lijken in de kern wel op een ‘portfolioboard’ binnen een organisatie, maar werken in een context met een andere schaal. De portfoliosturing voor deze collectieve vraagstukken in en tussen organisaties, productketens en sectoren staat nog in de kinderschoenen. Daarom is het zo belangrijk om samen te leren hoe we deze keuzeprocessen kunnen verbeteren.

Innovation-timer verbetert gezamenlijk keuzeproces.

De innovation-timer helpt regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisatie om het gezamenlijke keuzeproces te verbeteren. In de kern zorgt deze serious game dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. De innovation-timer gaat niet over de inhoud van de keuzes maar juist over de logica en mindset die bij het zoekproces een rol speelt.

Het raamwerk voor de game bestaat uit een governance model voor transitiesturing met twee invalshoeken: de tijdshorizon van keuzes (operationeel, tactisch en strategisch) en kritische stuurprocessen (gericht op realisatie, versnelling en opschaling).

In de praktijk blijkt dat de innovation-timer enorm snel de logica en mindset inzichtelijk maakt. Het resultaat is dat het keuzeproces sneller gaat en een betere kwaliteit krijgt. Teams zonder dit inzicht blijken nogal eens te worstelen met tegenstrijdige belangen of verliezen tijd door te veel discussie over operationele vraagstukken. Het effect van de game is overzicht, samenhang en afstemming van en voor alle betrokkenen.

transitiesturing

Opzet van de game

Bij de start wordt het governance model uitgelegd en krijgen de deelnemers een rol in een case. Dan maakt iedereen eerst individueel een aantal keuzes over een projectenportfolio. Deze ronde helpt om je bewust te worden van je eigen onderliggende logica en principes. Daarna is er afwisseling in verschillende rondes en spelvormen over gezamenlijke keuzes en leerinzichten. In deze rondes draait het om het vinden van gezamenlijke principes en criteria.

De casuistiek heeft het voordeel dat elke deelnemer ervaringsgericht kan leren. Met het model geven we ook nieuwe inzichten over de rol van regieteams en sturing van complexe verandertrajecten en transities.

Ervaar het!

Wil je als groep of organisatie deze business game ervaren? Neem dan contact met ons op. Wij maken een maatwerk setting:

  • Doorlooptijd business game: 2 uur, 1 dagdeel of 2 dagdelen;
  • Gebruik van de standaard case (matrasketen) of inbreng van eigen portfolio en case;
  • Aanvulling met elementen uit andere trainingen en masterclasses;
  • Ook geschikt voor regieteams, regietafels, stuurgroepen of portfolioboards in organisaties;
  • Combinatie met teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

 

Wil je effectiever samenwerken?

a2Results® zorgt voor sneller, beter en bestendiger resultaat. De a2Results® Team app maakt beleving bespreekbaar. Dit verbetert de interactie tussen mensen en verhoogt de kans op succes. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om de teamdynamiek te verbeteren en succes te versnellen. Herhaal de stappen en je houdt de versnelling samen vast. De a2Results® Team app is tweetalig (Nederlands en Engels). Lees meer over: toepassingen, aanpak, demoversie, facilitators, stappenplan.

2

Comments

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2