Leergang Portfoliomanagement

Door inbreng van de eigen (portfoliomanagement) praktijk, kan de deelnemer het geleerde direct toepassen in de eigen organisatie. Het gevolg hiervan zal dat de organisatie efficiënter met portfoliomanagement omgaat en beter in staat zal zijn om die wijzigingen door te voeren die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de organisatie strategie. Als persoon zal de deelnemer beter in staat zijn om draagvlak te creëren voor portfoliomanagement, de keuzes en adviezen die door portfoliomanagement worden voorgelegd en voor zijn rol in portfoliomanagement.

De opzet van de leergang

De leergang portfoliomanager bestaat uit twee delen die los van elkaar te volgen zijn, maar wel één geheel vormen. De leergangen samen dekken de Plannings- en Uitvoeringscyclus van portfoliomanagement af. De eerste leergang richt zich voornamelijk op de Planningscyclus. Deze leergang zal in de tweede helft van het jaar worden gegeven zodat de inzichten uit de leergang direct input kunnen zijn voor de jaarcyclus die rond deze tijd bij veel organisaties speelt. De tweede leergang legt meer de focus op de uitvoering van het portfolioplan. De weerbarstige praktijk en het sturen op de beoogde effecten. Hoe zorgen we ervoor dat het gaat gebeuren !

De beide leergangen zijn samengesteld uit

 1. Workshops
 2. Intervisiebijeenkomsten
 3. Coaching gesprekken

Ad 1) De beide leergangen bestaan uit 4 workshops van 1 dagdeel waarbij elk dagdeel een thema heeft. Rond dit thema wordt op praktische wijze verkend wat er van belang is om op dit thema te verbeteren. Gedurende de workshops in beide delen van de leergang zullen een 5 tal invalshoeken continu terugkomen :

 1. Governance
 2. Strategie alignement
 3. Benefitsmanagement
 4. Praktische toepassing
 5. De menselijke succesfactoren

Ad 2) Als onderdeel van de leergang worden er, parallel aan de bijeenkomsten, door de deelnemers intervisie bijeenkomsten georganiseerd over de onderwerpen die behandeld worden in de workshops. Deze intervisie bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om met elkaar te verdiepen in een onderwerp en probleemsituaties uit de eigen praktijk verder uit te werken.

Ad 3) Aan de leergang zijn 2 coaching gesprekken met een Ruysdael coach verbonden. In deze gesprekken is het mogelijk om individuele struikelblokken te bespreken of ideeën te spiegelen.

De inhoud van de workshops

Leergang 1 : Het plan (Strategie en benefits)

Deze eerste leergang is er op gericht om aspecten die met de planningscyclus te maken hebben te belichten.De 4 bijeenkomsten hebben elk een eigen thema. Rond dit thema wordt op praktische wijze verkend wat er van belang is om op dit thema te verbeteren. Aandachtsgebieden zijn hierbij de bovengenoemde invalshoeken.

 • Dagdeel 1 : Definiëren van de verandering
 • Dagdeel 2 : Wat is realistisch.
 • Dagdeel 3 : De confrontatie met de realiteit
 • Dagdeel 4 : Wat is mijn rol en hoe vul ik die het beste in.

Leergang 2 : Hoe kom ik er ? (Benefits en uitvoering)

Deze tweede leergang is gericht op het realiseren van het portfolio plan. Ook hier hebben de 4 dagdelen een eigen thema en is de werkwijze hetzelfde als bij de eerste leergang.

 • Dagdeel 1 : Hoe ga ik de verandering realiseren. Welke aanpak is het meest geschikt. (Projectmanagement, Agile, lijn, …)
 • Dagdeel 2 : Hoe houd ik grip op de voortgang vanuit het perspectief van portfoliomanagement
 • Dagdeel 3 : Benefitsrealisatie. Bereik ik wat ik wil en kan ik (bij)sturen om het gewenste effect te bereiken.
 • Dagdeel 4 : Wat is mijn rol en hoe vul ik die het beste in.

Doelgroep

De leergang is bij uitstek geschikt voor portfoliomanagers, leden van een portfolioboard, hoofden van het portfolio office en consultants op het gebied van portfoliomanagement. Van de deelnemer word een actieve inbreng verwacht van casussen  uit de eigen organisatie. Werkzaam zijn in portfoliomanagement is dus van belang.

Data

Indien er geen leergangen gepland zijn, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Momenteel zijn er nog geen cursussen gepland. Neem contact op via contact@ruysdael.nl of 0343 528 040 voor andere mogelijkheden.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2