Maak jij verbinding met innovatieve kracht?

Kies een nieuwe koers en solliciteer bij Ruysdael

Vanuit Ruysdael leveren wij een positieve bijdrage aan duurzame verbetering, verandering en innovatie. Wij zijn verbinders voor samenwerkingsverbanden en iedereen die samen met anderen iets wil neerzetten. Wij willen iedereen in staat stellen om samen slim te innoveren in een gezond ecosysteem van mens en organisatie. Vanuit passie creëren wij wisselwerking zodat de menselijke energie vrij komt voor duurzame innovatie. Wij begrijpen de toenemende complexiteit van de projecten, de ‘ecologie’ van de verandering en de kunst van het inspireren. Samen met de klant, realiseren wij blijvende resultaten in meerdere sectoren zoals financiële dienstverlening, overheid, nutsvoorziening en zorg. Onze dienstverlening is hoogwaardig en compleet: enerzijds de ontwikkeling van leiderschap, samenwerking, project- en portfoliomanagement. Anderzijds de advisering over en het uitvoeren van veranderopdrachten. Met die mix maken wij het verschil! Dit zorgt voor een collegiale en professionele sfeer, wat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. Naast relevante ervaring en opleiding zoeken we vooral mensen met een bepaalde mindset en passie. Herken jij jezelf in het onderstaand profiel? Neem dan contact met ons op.

Ja, ik ben een verbinder met innovatieve kracht!

Ik ben een proactief en doelgericht mensen-mens die anderen inspireert om het resultaat “mee te maken”. Mijn kwaliteit is dat ik zorg voor een gezamenlijke context waarbinnen mensen op een krachtige en slimme manier samenwerken richting een doel.

Door mij komen er gedragen besluiten. Afhankelijk van de situatie hak ik de knoop door, of volg ik anderen. Ik zoek altijd overeenstemming maar kan op belangrijke punten ook kritisch zijn. Ik werk zelf in de flow met anderen en neem initiatief als dat nodig is. Anderen voelen zich door mij geïnspireerd om zelf verantwoordelijkheid te voelen en in beweging te blijven naar een samenhangende en duurzame uitkomst.

Meerwerk en frustratie voorkom ik door een goede persoonlijke en professionele communicatie. Ik vind het nodig dat iedereen dezelfde betekenis geeft aan belangrijke kaders en laat anderen merken dat ik ze begrijp en aanvoel. Ik heb de vaardigheid om zelf en met mijn team te anticiperen. Ik zorg dat wij samen regelmatig praktische informatie, kennis en ervaring met elkaar delen om continue te leren en te verbeteren.

Ik kan zowel ‘groot denken’ als ‘behendig doen’. Groot als het gaat om de grote lijnen en het grotere business ecosysteem waarbinnen ik werk. Behendig als het gaat om de details van verandering. Mijn team ziet daardoor opties, is flexibel en weet zich qua onderliggende sturing, structuur en cultuur aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Ik weet in het hier en nu de verbinding te maken tussen wat eenieder individueel doet en wat we samen neerzetten. Zowel op praktisch als conceptueel niveau. Ik streef ernaar om ook in de ogen van anderen een zinvolle bijdrage te leveren aan het business ecosysteem. Opdrachtgevers kiezen voor mij omdat ik in dit alles mezelf ben en blijf.

Jouw CV

Een absolute voorwaarde is dat je kunt aantonen minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het (bege)leiden van grote veranderingen, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Uit je Curriculum Vitae blijkt dat je verschillende type opdrachten in wisselende omgevingen succesvol hebt uitgevoerd. Want dat vormt de basis voor je carrière bij Ruysdael. Daarnaast ben je in staat zelfstandig opdrachten uit te voeren, een commerciële bijdrage te leveren en mee te werken aan interne ontwikkeling van ons bedrijf. Jij bent een echte netwerker en vindt het leuk om contacten te onderhouden. Kortom, een veelbelovende collega, wat ons de gelegenheid geeft naar jou toe ook veelbelovend te zijn: een informele cultuur met korte lijnen, boeiende opdrachten en een marktconform salaris.

Geïnteresseerd?

Raadpleeg onze site www.ruysdael.nl en stuur je CV met motivatie naar sollicitatie@ruysdael.nl

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2