Manager van een zelfsturend team..

 

Vorige week zag ik een film waar een team, zonder traditionele leiding (werkvoorbereiding, projectmanager, planning), op een zeer efficiënte wijze haar werk uitvoerde. Moraal van het verhaal was dat het goedkoper, beter en sneller kan, als we de teams zelfsturend maken.

Ben ik verantwoordelijk?

De vraag die dan opkomt is: hoe neem jij als manager verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en opleveren van projecten door zelfsturende teams, in een wereld van toenemende regeldruk? En waarom voelt dit niet comfortabel, terwijl het mij juist rust zou kunnen geven? De sleutel is de bewustwording van de rol die je als manager hebt.

Doel is belangrijk, reizen is vrij..

Zie het team als een groepje mensen, samen in de auto, onderweg naar de eindbestemming. Zelfsturend betekent hier niet dat er geen eindbestemming is, sterker nog, als manager moet je de eindbestemming aangeven.

Zelfsturend is wel dat het team de route bepaald, en in staat is om te reageren en anticiperen op incidenten, en waar nodig alternatieve routes te kiezen. Zelfsturend kan alleen als het team vaardig is (rijbewijs) en de verkeersregels (wetgeving) kent, en zich er aan houdt.

Opnieuw bewust..

Juist in het scheppen van deze voorwaarden ligt jouw rol als manager. Medewerkers ontwikkelen, de ruimte geven om samen te werken en een context bepalen waarbinnen zij de vrijheid en autonomie ervaren. Daar ligt voor ons als management de uitdaging. Niets nieuws, maar opnieuw bewust.

De reis begint met de eerste stap

De weg naar de oplossing start met bewustwording. Bewust worden van dat het anders moet. Dat het team te verkeersregels moet kennen (kennis), zich er aan wil houden (houding, gedrag) en dat met vaardig moet zijn (rijbewijs).

Als deze eerste stap gezet is, moet er ontwikkeld worden (en wellicht zelfs certificeren). Dit zorgt voor een competent team, dat de reis kan aanvaarden. We kunnen met een pilot-project aantonen dat het werkt, en zo de rest van de organisatie enthousiast maken. Direct in de praktijk bewijzen wat werkt en wat niet.

Ruysdael is gespecialiseerd in ontwikkeling. Met behulp van een ontwikkelprogramma op maat, een mix van training, ervaren en begeleiding, zult u merken dat er wisselwerking ontstaat, we sneller in een flow komen. Wij hebben oog voor mens en team, voor structuur en cultuur en weten in de ontwikkeling de juiste snaren te raken.

Ervaar jij als manager hoge werkdruk in een zelfsturend team? Doe dan eens de flight check en vind nieuwe manieren om jouw team te helpen.

 

0
UA-52699058-2