Masterclass Succesversneller voor teams

Een verslag over hoe wij de Masterclass ‘meegemaakt’ hebben.

a2Results®, een set van kennis , tools en interventies, is toepasbaar in elke omgeving waar een groep mensen samen een resultaat nastreeft. Of het nu gaat om portfolio- en projectomgevingen, OR-werk, managementteams, Agile teams of samenwerkingsverbanden tussen organisaties.Maar hoe kan je a2Results®  nu eigenlijk succesvol toepassen? En hoe boek je succesvol resultaat met de zeven succesfactoren? Om dit nog eens goed mee te maken hebben wij 22 maart jl. een aantal van onze warme relaties uitgenodigd en waren wij benieuwd hoe zij de Masterclass ‘invloed op succesvol resultaat’ gingen ervaren.

BV Nederland versnellen?

Na een korte uitleg over de 7 succesfactoren zijn de aanwezigen snel verdeeld in groepjes en gingen met elkaar aan de slag over de betekenis en de ervaring in het eigen werk hierover. Levendige discussies en praktijkervaring werden gedeeld waardoor de elementen van de succesfactoren in samenwerking meer ging leven. Vanuit de benchmark ontstond er bovendien meer inzicht over de sterke en zwakkere succesfactoren van samenwerkingsverbanden en teams van de BV Nederland.

Scannen voor succes

Nu iedereen het had mee gemaakt wat de succesfactoren betekenen, kon er met de uitslag van de groep worden gewerkt (alle aanwezigen hadden vooraf de scan ingevuld). De aanwezigen moesten zelf aangeven welke tips wij onze groep mee zouden willen geven met deze uitslag. Meer aandacht aan de collectieve context met bijvoorbeeld “we hebben een gezamenlijk collectief beeld” of toch meer bij leiderschap met bijvoorbeeld “zelf initiatief nemen”?.

Elk van de 7 succesfactoren hebben immers 5 vragen en scores en met name krijgen meestal de mindere scores aandacht. Toch blijken velen te hebben aangegeven dat via de sterkere punten, de mindere scores makkelijker beïnvloedt kunnen worden. Met goede onderbouwingen hiervan hebben wij allen van elkaar kunnen leren. Hoe zal dit in de praktijk kunnen werken met een stappenplan per succesfactor: welke factoren moeten aandacht krijgen en in welke volgorde?

Collectief leren is de sleutel

Na afloop bleek dat zowel de genodigden als de aanwezigen van Ruysdael weer meer van elkaar te hebben opgestoken en is in ieder geval de succesfactor “Leren en Kennisdeling” tot ieders tevredenheid is ingevuld. Iedereen was uitermate positief met deze inzichten. Een aantal genodigden hebben inmiddels het nut van deze Masterclass en de succesfactoren in hun eigen organisatie onder de aandacht gebracht. a2Results® is ons label voor ‘acceleratie naar succesvolle resultaten’ en alle aanwezigen hebben onze visie onderschreven dat deze simpele tool leidt naar snellere en betere resultaten. Kortom een nuttige dag voor iedereen.

Wat zeggen andere deelnemers?

Met succesfactoren ‘modelleer’ je onderstroom, de onzichtbare wereld van houding, gedrag, intenties, motivatie, overtuiging en cultuur.  De succesfactorscan registreert de beleving van deze factoren in een gegeven context. De uitkomst van het teamprofiel is niet goed of fout, maar als je de waarde relateert aan een ontwikkel- of verbeterpunt, helpt het je, om te bepalen welke interventie het beste past. Heel leuk en leerzaam hoe je in een soort schaakspel leert om een probleem ‘schaakmat’ te zetten! Het grote spel van de verandering, ik hou ervan! (Ron Bouwman)

Deze Masterclass heeft mij weer laten ervaren dat medewerkers de doorslag geven bij verbetering en verandering. Een leerzame ervaring en inspirend. Het sluit mooi aan bij de principes en condities van High Performance/ High Reliability Organizations. (Edwin de Jong/Tennet)

Ik ben erg enthousiast over deze masterclass, zowel inhoudelijk als ook het feit dat je mensen van andere organisaties en disciplines ontmoet. Het plezierige kwam ook omdat de trainer ruimte gaf en niet iets oplegde wat goed of fout was. Daarnaast ging iedereen vol energie en met enthousiasme aan het werk tijdens de praktijkcases. (anoniem)

Complexe materie goed gebracht en prettig ervaren tijdens een inspireerde bijeenkomst.’ (Marcel Kracht, Coöperatie VGZ)

Wat mij geholpen heeft is dat ik inzicht gekregen heb hoe ik succesvol interventies kan plegen in mijn lopende project bij de Politie. Hiermee ben ik niet alleen zelf weer een stuk wijzer worden maar kan ik direct mijn eigen project een stuk succesvoller maken! (Eric)

Het samen op basis van een teamprofiel bepalen van mogelijke interventiestrategieën, zorgde voor nog meer inzicht in hoe je snel invloed kunt uitoefenen op het samen bereiken van succesvolle resultaten.

Wat mij betreft een geslaagde dag met enthousiaste, gemotiveerde mensen, deskundige begeleiding en een onderwerp dat mensen in deze tijd helpt om sneller, wendbaarder en duurzamer samen te werken aan succesvolle resultaten.

What’s in it for me? Ik heb mogen ervaren dat de invloed op succes toch echt ligt bij een ieder die initiatief wil en kan nemen. (Peter Linssen)

Als je op deze manier met elkaar de tijd neemt om over inhoudelijke zaken te praten, bouw je huizen als kastelen (Maarten Poldervaart, Drechtsteden)

shutterstock_28531642Meer informatie

Informatie eerstvolgende Masterclass ‘invloed op succesvol resultaat’

Over a2Results®, Teamprofiel succesfactorenSuccesversnelling voor teams

2

Comments

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2