Wat is de innovatiescan?

De innovatiescan is een tool voor het inventariseren van belemmeringen bij bedrijven die circulair willen ondernemen.  Aan de hand van vijftig stellingen ontstaat een beeld van de circulaire activiteiten in uw bedrijf en de belemmeringen die u daarbij ondervindt. Direct na het invullen is het gedeelde beeld van alle respondenten beschikbaar. De gegevens uit deze scan worden vervolgens gebruikt door organisaties die de transitie naar een circulaire economie verder willen helpen. Denk hierbij aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Transitieteam Consumptiegoederen en het Versnellngshuis. Om de scan te gebruiken heeft u een code nodig, die gekoppeld is aan de sector waarin uw bedrijf werkzaam is. Deze codes worden verstrekt door de partijen die een specifiek onderzoek doen. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Rien van Leeuwen.

Achtergrond

De inhoud van de scan is ontstaan door samenwerking tussen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, het Versnellingshuis, Ruysdael en het Groene Brein. De infrastructuur van de scan wordt verzorgt door Ruysdael. Het model van het Missiegedreven Innovatiesysteem is ontwikkeld door prof. dr. Marko Hekkert (Universiteit Utrecht / Copernicus Institute of Sustainable Development) en wordt ook gebruikt in de Integrale CE Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Mocht het onderstaande invulscherm niet zichtbaar zijn log dan in via deze link.

De vragenlijst is ontwikkeld door samenwerking tussen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, het Versnellingshuis, Ruysdael en het Groene Brein. De scan- en analyse-infrastructuur is eigendom van Ruysdael.