Ontbreken van flow en diepteleren blokkeert succes

Uit onderzoek van Ruysdael blijkt dat haperingen in de flow (onnodig wachten op elkaar) en te weinig aandacht voor diepteleren (leren over afhankelijkheden en oorzaken) de twee grootste blokkades zijn voor succes. Aan het onderzoek werkten vierhonderd mensen mee uit projecten in allerlei sectoren en vakgebieden. Het onderzoek, dat nog steeds loopt, geeft waardevolle informatie over zeven succesfactoren en vijfendertig onderliggende ‘markers’ voor succes in projecten en samenwerkingsverbanden.

Samenvatting uitkomsten

Kort samengevat is op hoofdlijnen het gemiddelde beeld dat alle zeven factoren voldoende ingevuld zijn, maar dat met name op het vlak van leren, samenwerking en persoonlijk leiderschap verbetering nodig is om de kans op succes te vergroten. Er lijkt te weinig samen geleerd te worden. Het mankeert aan een voldoende samenhangend beeld, overzicht van afhankelijkheden en een dieper inzicht in oorzaken van problemen. Hierdoor neemt het anticiperend vermogen van het samenwerkingsverband af en dit heeft ook een weerslag op de samenwerking. Het lukt beperkt om vooraf acties effectief op te lijnen en de natuurlijke flow van activiteiten stokt. In gezamenlijke besluitvorming is de focus weg en nemen we als persoon minder vaak een leidende rol in situaties waar dat wel nodig is. De ‘markers’ in onderstaand overzicht geven een meer genuanceerd beeld.

Interesse?

Heb je meer interesse in de uitkomsten van het onderzoek, neem dan contact met ons op. Je kunt natuurlijk ook zelf de succesfactorscan doen om jouw uitkomsten te vergelijken met het algemene beeld. We zoeken ook nog deelnemers voor een flankerend onderzoek over de mindset van projectleiders, projectmanagers en voorzitters van samenwerkingsverbanden.

Uitkomsten onderzoek

collectieve context-180

Een gedeeld en samenhangend beeld over de uitkomst en aanpak verhoogt de kans dat iedereen het wil meemaken.

nosmile1 op 3 vindt het lastig om het grote plaatje te vertalen naar de eigen taak. 35% heeft te weinig zicht op samenhang.

smile80% is gemotiveerd omdat het eindresultaat er toe doet. 50% zegt een gemeenschappelijk beeld over uitkomst en aanpak te hebben.

co-creatie-180

Succesvolle samenwerkingsverbanden en teams werken wendbaar in een onderlinge flow.

nosmile50% is ontevreden over de onderlinge flow van activiteiten. 40% mist goede afstemming over samenhang.

smile40% is zich bewust van de kennis en ervaring van anderen. 40% werkt makkelijk samen om het eigen werk te verbeteren.

leiden-180

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel.

nosmile40% ervaart dat teamleden onvoldoende een leidende rol nemen.

1 op 3 vindt dat er meer een gezamenlijke focus moet zijn op wat belangrijk is.

smile50% voelt zich krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is. 1 op 3 vindt de wisselwerking met anderen nuttig.

communiceren-180Door een goed onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid. Het voorkomt meerwerk of frustratie.

nosmile50% vindt dat we onvoldoende gemeenschappelijke betekenis geven aan belangrijke informatie.

1 op 3 zegt dat het inlevingsvermogen in teams kan verbeteren.

smile70% ervaart een open sfeer. 40% zegt elkaar wel goed te begrijpen.

leren-180Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

nosmile55%  vindt dat we te weinig ons dagelijks werk evalueren en verbeteren. 1 op 2 zegt onvoldoende samen te leren over afhankelijkheden en oorzaken.

smile50% zegt de ervaring van anderen te gebruiken. 1 op 3 zegt continue te leren om beter te anticiperen.

verandering faciliteren-180De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn.

nosmile40% heeft last van overmatige planning, controle of management door anderen. 2 op 5 ervaart een ongezonde balans tussen verwachtingen en dagelijkse realiteit.

smile50% vindt zich als groep flexibel genoeg. 1 op 3 krijgt positieve energie door de onderlinge wisselwerking.

authentiek handelen-180Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

nosmile1 op 3 mist balans tussen individuele en collectieve waarden. 35% zegt niet de juiste prioriteiten te stellen en/of ziet het belang van het collectieve doel niet.

smile55% is zich bewust hoe het werk bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat.  50% zegt als team het grotere plaatje wel mee te nemen in keuzes en besluiten.

Meer informatie

Overzicht succesfactoren

Succesfactoren voor portfoliomanagement

Succesfactoren in het OR-werk

De succesversneller

8
UA-52699058-2