Professionele Projectmanagers

Onze kijk op de projectmanager

Wij ontwikkelen kennis, houding en gedrag van projectmanagers naar een volwassen en professioneel niveau. Projectmanagers zijn immers de drijvende kracht achter succesvolle veranderingen in zowel traditionele als Agile omgevingen.

Drie bewezen manieren van ontwikkelen zijn training, begeleiding & coaching of een integraal professionaliseringtraject op maat met als effect een aantoonbaar versnelde professionalisering.

Training

Trainingen & Masterclasses

Onze trainingen, certificeringen en masterclasses zijn een veelal een eerste stap naar meer professionaliteit en mobiliteit van projectmanagers in de arbeidsmarkt. Meer over trainingen

Coaching en begeleiding

Begeleiding & Coaching

Het succes van een projectmanager wordt voor 80% bepaald door persoonlijke kwaliteiten. Coaching in de eigen praktijk, brengt focus aan op verdere ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten in de eigen praktijk. Meer over begeleiding & coaching

Rafting

Professionaliseringstraject

Effectief, op maat gemaakte mix van training, begeleiding & coaching. Aandacht voor hard en soft skills. Afgestemd op en uitgevoerd in de eigen praktijk. Het effect: aantoonbaar versnelde professionalisering van projectmanagers. Meer over professionaliseringtrajecten

Trainingen en masterclasses

Waarom de eerste stap?

 1. Je ervaart dat je ‘vast’ zit in deze patronen.
 2. Je wilt ik contact komen met andere mensen.
 3. Je wilt jouw kennis en effectiviteit vergroten.
 4. Je wilt of moet een nieuw vak eigen maken.
 5. Je wilt jezelf op een leuke, praktische manier ontwikkelen.

Het effect: meer professionaliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Begeleiding & Coaching

Stappenplan voor begeleiding & coaching

 1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek;
 2. Intake waarin verwachtingen, doelen en afspraken over inhoud, duur en vorm worden vastgesteld;
 3. Begeleiding en/of coaching met door coachee uit te voeren praktijkopdrachten;
 4. Tussentijdse evaluatie en bijstelling van doelen en afspraken indien nodig;
 5. Eindevaluatie met tips en suggesties voor de toekomst.

Het effect: verbetering van persoonlijke kwaliteiten en inzicht in hoe deze kwaliteiten te beheren en uit te bouwen.

Professionaliseringstraject

Onze aanpak wordt het meest in-company uitgevoerd voor groepen projectmanagers. Kenmerkend voor onze aanpak is:

 1. Behoefte-inventarisatie door collectieve en/of individuele intakes;
 2. Samenstellen van een ontwikkelingprogramma (training, begeleiding en coaching) op maat;
 3. Ontwikkeling door gecombineerde focus op hard en soft skills;
 4. Inbreng cases uit en toepassing van het geleerde in eigen praktijk van projectmanagers (praktijkopdrachten);
 5. Schakelen: aanpassen programma aan veranderende behoefte projectmanager(s).

Het effect: aantoonbaar versnelde ontwikkeling (professionalisering) van projectmanagers.