Portfoliomanagement rapport 2019

Voor het vierde jaar op rij  heeft Ruysdael een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom portfolio management in Nederland. Dit jaar waren strategierealisatie en benefit management de speerpunten. De conclusies van het onderzoek tonen aan dat de ontwikkeling van portfoliomanagement stagneert en daarom is het tijd voor “Changing the game”.

“Changing the game”

Organisaties die succesvol veranderingen willen doorvoeren om benefits en daarmee hun strategie te realiseren moeten portfoliomanagement op een andere wijze gaan vormgeven:

  • Portfoliomanagement moet integraal onderdeel uit gaan maken van het standaard besturingsproces.
  • Stel effectsturing centraal, stuur veranderingen op tijd, geld en effect. Voer dit door tot het niveau van projecten en (multidisciplinaire) teams.
  • Richt ondersteunende aandachtsgebieden als Governance, Inhoud en Financieel in met effectsturing als inrichtingsprincipe.

Juist voor organisaties die nog in het beginstadium van portfoliomanagement staan biedt dit een grote kans, omdat de volwassenheidsstappen waarin “in control” komen centraal staat effectiever worden uitgevoerd.

* verplicht veld