Ruysdael is leidend op het gebied van portfoliomanagementtrainingen. Naast de MoP certificering bieden we ook praktische workshops en maatwerk trainingen. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. Het doel van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie. Management of Portfolio’s (MoP®) is de nieuwe internationale standaard van OGC voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio’s.

MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Al onze trainingen gaan door. Bij voorkeur fysiek in kleine groepen conform de RIVM regels. Waar nodig en mogelijk met behulp van on line en video technieken. De exacte invulling vindt altijd plaats in overleg met de deelnemers, zodat de bekende Ruysdael kwaliteit gewaarborgd blijft.

Leergang portfoliomanagement in 4 dagen

Combineer nu 2 workshops en /of de MoP Foundation training tot een leergang portfoliomanagement in 4 dagen.