Portfoliomanagement benchmark


De afgelopen jaren heeft Ruysdael diverse onderzoeken uitgevoerd naar de stand van zaken rondom portfoliomanagement in Nederland. Dit heeft geresulteerd in een benchmark op basis van enkele honderden deelnemers. Ook in 2018 voeren we de benchmark weer uit, met speciale aandacht voor Strategie Realisatie / Benefit Management.

Benchmark als persoon

Objectiveer je zelfbeeld over portfoliomanagement in jouw organisatie en doe de benchmark.

Benchmark als organisatie

Benieuwd waar jouw organisatie staat op het gebied van portfoliomanagement, doe dan met meerdere personen de benchmark.

Wat komt er uit?

Je ontvangt een rapport waarin de vergelijking met de overige organisaties is gemaakt. ———————————-

Meemaken als persoon

Beantwoord de vragen uit het onderzoek:

 1. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
 2. Je krijgt een kosteloos individueel rapport.
 3. In overleg krijg je een telefonische toelichting op het rapport.
 4. In het rapport is een vergelijking met de overige organisaties opgenomen.

Meemaken als organisatie

Voor jouw organisaties levert het uitvoeren van de benchmark drie dingen op:

 1. Inzicht in de beleving van portfoliomanagement binnen jouw organisatie (waar het beeld eenduidig is en waar ruimte voor interactie zit).
 2. Concrete handvatten voor verbetering.
 3. Een beeld hoe je het als organisatie doet ten opzichte van andere bedrijven en instellingen in Nederland.

Hoe het werkt:

 • Voor een representatief beeld zijn 5 of meer deelnemers van een organisatie nodig.
 • Geef je op als organisatie en je ontvangt een groepscode.
 • Deelnemers uit je organisatie geven de groepscode op bij het invullen van de vragen.
 • Het invullen van de vragen kost ongeveer 15 minuten per deelnemer.
 • Je ontvangt het rapport en krijgt een persoonlijke toelichting.

Afhankelijk van de situatie kunnen we ook vergelijkingen maken met branches en/of doelgroepen.

Wat komt er uit?

Je ontvangt een rapport voor jouw organisatie. Het rapport bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Algemene kentallen van portfoliomanagement binnen uw organisatie.
 2. De opzet en werking van portfoliomanagement.
 3. Speciaal thema: Strategie Realisatie / Benefit Management
 4. De succesfactoren die bijdragen aan resultaatgericht portfoliomanagement.

Afhankelijk van de situatie kunnen we ook vergelijkingen maken met branches en/of doelgroepen.