Portfoliomanagement: een volgende stap

Je organisatie is al een tijd bezig met het invoeren van portfoliomanagement. Er zijn serieuze stappen genomen. Toch kan de bijdrage van portfoliomanagement aan strategierealisatie en succesvolle projecten beter. Met behulp van de bewezen Ruysdael aanpak identificeer je concrete acties op het gebied van proces, governance en projectportfolio, die tastbare resultaten opleveren en de realisatie van de organisatiestrategie meer bestuurbaar maken.

De integrale aanpak is een combinatie van reflectie, benchmarking en sturen op menselijke succesfactoren. De schaalbare aanpak werkt in organisaties van iedere omvang en elk ontwikkelniveau.

Self assessment

Bij de self assessment voer je samen met een groep betrokkenen de portfolioscan uit. Deze scan levert een groepsrapportage op die inzicht geeft in:

  • De beleving van portfoliomanagement qua proces en werking binnen jouw organisatie (waar het beeld eenduidig is en waar ruimte voor interactie en verbetering zit).
  • Een beeld hoe je het als organisatie doet ten opzichte van andere bedrijven en instellingen in Nederland.

De groepsrapportage kun je gebruiken om zelfstandig het vervolgpad te bepalen.

Maturity assessment

Bij de maturity assessment bespreken we de uitkomsten van het self assessment in een workshop met betrokkenen. Op basis van het self assessment, de norm in Nederland en onze kennis en ervaring identificeren we de belangrijkste verbetergebieden en reiken we handvatten aan voor verbetering. Deze handvatten geven aan wat je kunt doen om een volgende stap te maken. Door dit gezamenlijk vast te stellen neemt ook de betrokkenheid van de deelnemers toe.

Procesverbetering

Bij procesverbetering wordt de maturity assessment aangevuld met een aantal interviews, om naast de beleving ook feitelijkheden over het proces en de werking van portfoliomanagement vast te stellen. Bovendien breiden we de workshop uit met inzichten in de menselijke factoren die van belang zijn voor succesvolle implementatie van portfoliomanagement. Het resultaat is een advies in de vorm van een actieplan. Dit plan beschrijft wat je kunt doen om een volgende stap te maken en hoe deze stap dan uitziet.

Proces en Control verbetering

Bij een proces en control verbetering breiden we onze dienstverlening uit met een scan op de informatie base die gebruikt wordt voor besturing van het portfolio. In deze scan bekijken we in hoeverre de informatie base bruikbaar is voor een goede besturing en het realiseren van de strategische doelstellingen. De scan levert een advies over proces en inhoud. Aanbevelingen en acties worden opgenomen in het actieplan.

Optioneel: professionaliseren projectmanagement

De basis voor een goede inrichting van portfoliomanagement is een voldoende professionele projectmanagement organisatie. Denk hierbij aan zaken als gecontroleerde startups, voldoende ingevuld opdrachtgeverschap, businesscases en rapportagelijnen. Optioneel kan Ruysdael ondersteunen bij het verder professionaliseren van projecten.

Optioneel: borging

Nadat een aantal verbeterslagen is uitgevoerd kunnen we ondersteunen door continue verbetering onderdeel te laten worden van portfoliomanagement. Dit doen we door nogmaals een van bovenstaande diensten te leveren, echter gericht op ontwikkeling en overdracht van onze aanpak, expertise en hulpmiddelen zodat je organisatie deze stappen zelfstandig uitvoert.

Geïnteresseerd?

Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met John Langelaar of Maarten Michels of bel 0343 528 040.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2