Portfoliomanagement event 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft in Nieuwegein het vierde portfoliomanagement event plaatsgevonden. Een bekend concept, maar dit jaar met een paar veranderingen die de middag voor de 125 deelnemers  nog waardevoller heeft gemaakt. Door veel interactie zijn zij met elkaar in verbinding gekomen en met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gegaan.

Dit jaar (nog) geen groots event waar interactie voorop staat, maar wel een online bijeenkomst waar vaktechnische ontwikkelingen en de presentatie van het portfoliomanagementrapport 2021 centraal staan.

Het thema van het jaar 2020 is:

Van Euro's naar Effect

Programma

De sessies

Inleiders

Partners

informatie praktisch vertalen

Programma

13.00 uur    Inloop

13.30 uur    Welkom

13.35 uur    Keynote: van Euro’s naar Effect

14.00 uur    Break out sessies  (1e ronde)

15.00 uur    Keynote: Portfoliomanagement door de ogen van een directeur

16.00 uur    Break out sessies  (2e ronde)

16.45 uur    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

Wat is het effect?

Door middel van dit programma willen we dat iedere deelnemer met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gaat. Daarom zijn verbinding, interactie en voldoende tijd voor netwerken belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het event.


Focus

De keynotes en sessies

Naast de plenaire keynotes zullen afhankelijk van de interesse de break out sessies 1 of 2 keer plaatsvinden. De onderwerpen zijn:

 • Van Euro’s naar effect
 • Portfoliomanagement door de ogen van een directeur
 • Ketenportfolio’s
 • Effectdenken in scrumteams
 • Eigen versus collectief belang
 • Best practice prioriteren
 • Portfolio resourceplanning (capacitaire maakbaarheid)
 • (Door)starten met portfoliomanagement
 • Agile versterkt portfoliomanagement
 • Strategisch portfoliomanagement
De doelgroep

De primaire doelgroep voor het event zijn portfoliomanagers en leden van de portfolioboard. Dat betekent dat we bij het bereiken van het maximale aantal aanmeldingen voorrang geven aan de mensen die bij de primaire doelgroep horen.


Keynotes

Van Euro's naar Effect
Aan de hand van het jaarlijks onderzoek, aangevuld met praktijkervaring worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van portfoliomanagement geschetst. De eerste onderzoekresultaten geven aan dat de omslag van Euro naar Effect binnen veel organisatie een topic is. Dit heeft grote invloed op de rol van de portfoliomanager en zijn/haar relatie met het senior management binnen de organisatie.
Portfoliomanagement door de ogen van een directeur
De afgelopen jaren is het werkgebied van portfoliomanagement binnen veel organisaties uitgebreid van ICT naar alle business projecten. Dit tezamen met de roep om effecten in plaats van resultaten maakt portfoliomanagement voor het senior management in toenemende mate van belang. In deze keynote schetst een directeur een beeld over het belang van portfoliomanagement en wat dit betekent voor de rol van de portfoliomanager.

Spreker: Roel Nijstad

Break out sessies

Best practice prioriteren
De manier van prioriteren verandert de afgelopen jaren, waarbij keuzes explicieter worden gerelateerd aan de te bereiken strategische doelen. Na een korte inleiding over de theorie van prioriteren op basis van waarde en risico, delen de deelnemers in de vorm van een speeddate de wijze waarop binnen hun organisatie wordt geprioriteerd. Deelnemers geven feedback op de gemaakte keuzes en aan het einde van de sessie worden de best practices over prioriteren vastgelegd.

Inleiders: Vivian Cheng en Dick Koen

Agile versterkt effectdenken in portfoliomanagement
Een belangrijke factor voor zowel Agile werken als voor portfoliomanagement is het denken in businesswaarde. Agile werken in organisaties zorgt voor collectieve wendbaarheid. Die collectieve wendbaarheid en focus zorgt voor een versterking van het effectdenken, het denken in businesswaarde in portfoliomanagement. Aandacht voor businesswaarde in portfolio’s is het meest belangrijke. Maar toch ligt in de praktijk daar niet of onvoldoende de focus op. Een andere mindset kan zorgen voor het verschuiven van de focus van project/product/resultaat naar businesswaarde. Welke mindset dat is en hoe je die concreet implementeert, gaan we samen in deze breakout sessie ontdekken.

Inleider Ruysdael: Peter Linssen

Eigen versus collectief belang
In veel organisaties worden Resultaat Verantwoordelijke Eenheden onderkend, terwijl het portfolio op concern niveau wordt gedefinieerd. Dit veroorzaakt een spanningsveld waarbij persoonlijke cq afdelingsbelangen botsen. In deze break out sessie ervaar je zowel in de onder- als in de bovenstroom wat dit spanningsveld met mensen doet en krijg je handvatten om hier mee om te gaan.

Inleider Ruysdael: Rien van Leeuwen

Ketenportfolio's
Steeds meer organisaties maken merkbaar deel uit van een keten. In de break-out Ketenportfolio’s nemen we als voorbeeld een keten binnen het zorglandschap onder de loep, waarin veel geld verspild wordt. Aan de hand van deze, maar ook andere herkenbare ketens gaan we deelnemers aan deze sessie uitdagen om samen voorstellen te genereren hoe partijen in ketens te verbinden en hoe deze vervolgens mee te nemen vanuit een overkoepelend ketenportfolio.

Inleider Ruysdael: Hans van Rooij

Portfolio resourceplanning
Portfolio resourcemanagement scoort al jaren slecht in ons onderzoek. Bij het prioriteren van het portfolio verschuift de beperkende factor steeds vaker van geld naar kritieke resources. In deze breakout wordt geschetst hoe binnen de SSC-ICT organisatie, met portfolioresourceplanning wordt omgegaan. Vervolgens krijgen alle deelnemers de gelegenheid om te onderzoeken wat managen op “kritieke resources” betekent voor de eigen organisatie. Aan het eind van de breakout leidt dit tot ideeën om portfolioresourceplanning in de eigen organisatie verder te optimaliseren.

Inleider: Simone Werner

Strategisch portfoliomanagement
Het thema ‘Changing the game’ van afgelopen jaar is niet alleen van toepassing op de portfoliomanager. Ook voor het senior management binnen een organisatie betekent dit een andere manier van denken over veranderingen, namelijk denken in te bereiken effecten in plaats van het inzetten van portfoliomanagement ten behoeven van beheersing. Welke rol kun je hierbij als portfoliomanager invullen zodat je op een goede manier deze verandering in gang zet.

Inleider: Anton Rottier

(Door)starten met portfoliomanagement
In deze breakout sessie zal een organisatie haar groeipad in portfoliomanagement vertellen: welke stappen zijn gezet en welk effect heeft dit opgeleverd? Hierna wordt op interactieve wijze een aantal stellingen met de deelnemers doorgesproken. Door op de stellingen in te gaan kunnen de deelnemers een vertaalslag maken naar de eigen omgeving en eerste of volgende stappen voor de ontwikkeling van portfoliomanagement binnen hun organisatie bepalen.

Inleider: Gerard Boumans

Effectdenken in scrumteams
In deze workshop maak je onderdeel uit van een scrum team en ervaar je in 2 sprints hoe je anders gaat denken als je wordt geconfronteerd met het effect van de sprint. Als team maak je keuzes voor de ontwikkeling van bepaalde producten. Na afloop van de eerste sprint krijg je inzicht in de bereikte effecten en kun je in de volgende sprint je keuzes aanscherpen of alles helemaal anders doen. Ervaar wat dit doet met de besluiten die je neemt.

Inleider: Ruysdael

Partners

Onze partners spelen een belangrijke rol bij de invulling van het event. Zij denken mee over het thema, de onderwerpen, inleiders en vormgeving van de (breakout) sessies. We hebben 4 kundige partners uit verschillende branches en disciplines enthousiast gekregen om mee te werken:

 • Joke Kalma, Manager Assetmanagement bij Alliander

Vivian Cheng

Portfoliomanager bij de gemeente Rotterdam

Vivian ziet portfoliomanagement als een belangrijk proces MET en dialoog TUSSEN Business en IT om gezamenlijk de juiste focus en prioriteit te creëren binnen een organisatie. Hoewel zij zich momenteel voornamelijk bezig houdt met I-portfoliomanagement, is haar missie om de toegevoegde waarde van strategisch portfoliomanagement binnen de Gemeente Rotterdam te doen leven. Hierbij probeert zij samen met de business de diverse doelstellingen en beoogde effecten te vertalen naar een Business en gerelateerde I-portfolio, zodat juiste en bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. 

Dick Koen

Portfoliomanager / PMO-lead IT-projectportfolio van het Ministerie van Defensie

Dick heeft zo’n tien jaar ervaring met portfoliomanagement en ziet portfoliomanagement vooral als instrument van het topmanagement om de strategie te realiseren. Portfoliomanagement helpt met kiezen en met het bewaken of de keuzes worden uitgevoerd en opleveren wat er afgesproken is. In 2017 heeft de leiding van Defensie besloten portfoliomanagement voor de IT-projecten in te voeren. Dick heeft met zijn team hiervoor het portfolioraamwerk opgezet en dit ook met succes ingevoerd. Hiervoor heeft het team van Dick de Portfoliomanagement Team-Award 2018 gekregen.  

Lennard de Koning

Portfoliomanager Facilitair Management bij ABN AMRO

Lennard is gepassioneerd om portfoliomanagement op de kaart te zetten bij de ABN AMRO en heeft hier de afgelopen jaren bij IT en nu bij FM met zijn voeten in de modder gestaan en gepionierd. Lennard is ervan overtuigd dat Agile portfoliomanagement meer verweven moet worden met de strategierealisatie; dat is de toekomst is voor de Portfoliomanager anno nu.

De inleiders

De inleiders werken geheel belangeloos mee aan dit event. Door hun inzet en energie krijgen we allemaal nieuwe inzichten. Samen met hen en de deelnemers krijgen we een inspirerende middag.

Gerard Boumans

Manager Portfoliomanagement Office VodafoneZiggo

Gerard heeft bijna alle IT veranderwerkzaamheden zelf uitgevoerd als professional en/of aangestuurd als manager. Bij twee eerdere werkgevers deed Gerard portfoliomanagement “erbij” naast manager projectmanagement. De laatste drie tot vier jaar is er meer focus gekomen op portfoliomanagement vanuit de overtuiging dat portfoliomanagement een cruciale rol speelt bij het realiseren van de doelen van een organisatie. Bij het opzetten en/of verder professionaliseren van portfoliomanagement, onafhankelijk van welke leveringsmethodiek een organisatie gebruik, heeft Gerard gemerkt dat het belangrijk is de basis/hygiëne op orde te hebben en het doel van portfoliomanagement voor ogen te houden.

Roel Nijstad

Lid van directie van postbedrijf Sandd

Roel Nijstad is lid van directie van postbedrijf Sandd. Roel heeft ruime ervaring in Verander- & Informatiemanagement. Als lid van het directieteam van Sandd is hij de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten én betrokken bij alle veranderingen binnen de Sandd organisatie. Roel neemt ons mee in de rol die de portfoliomanager kan vervullen bij iedere vorm van veranderingen én welke valkuilen er zijn. Valkuilen waar ook hijzelf in is gevallen (en waarschijnlijk is hij de enige niet). Wie ben jij als portfoliomanager? Welke rol heb jij? Controleer jij de euro’s of heb jij effect?

Simone Werner

Manager Project Portfoliomanagement bij SSC-IC

Simone is Manager Project Portfoliomanagement bij SSC-ICT. SSC-ICT levert ICT diensten aan de rijksambtenaren van verschillende ministeries en departementen. De uitdaging van portfoliomanagement bij SSC-ICT is de balans aanbrengen tussen projecten voor de doorontwikkeling van de generieke dienstverlening en de maatwerkprojecten voor specifieke ministeries en departementen. Hierbij is vooral de capaciteit de beperkende factor. Hoe kom je tot een goed planbare en realiseerbare portfolio, waarbij je de verwachtingen naar je afnemers en opdrachtgevers kunt nakomen? Dat is de vraag waar Simone zich dagelijks mee bezig houdt.

Maarten Michels

Consultant bij Ruysdael

Maarten heeft vele jaren ervaring in het inrichten en uitvoeren van portfoliomanagement binnen zowel profit als non-profit organisaties. Hij is één van de ontwikkelaars van de portfolioscan en bijbehorende rapportage. Hij is eindverantwoordelijk voor het jaarlijkse onderzoek en de daaruit voortvloeiende resultaten.

John Langelaar

Consultant bij Ruysdael

John is een ervaren manager die alle kanten van de onderwerpen project- en portfoliomanagement in de praktijk heeft meegemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het portfoliomanagement onderzoek en eindverantwoordelijk voor de organisatie van het portfoliomanagement event.