Portfoliomanagement event 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 vindt in Nieuwegein het vierde portfoliomanagement event plaats. Een bekend concept, maar dit jaar met een paar veranderingen die de middag nog waardevoller moeten maken. Natuurlijk blijft het hoofddoel om mensen met elkaar in verbinding te brengen en dat iedereen met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gaat.

weken
0
9
dagen
0
5
uur
0
1
Minuten
3
3
Seconden
3
0
cguc

Bij het vaststellen van het thema voor het komende event kregen we vanuit alle betrokkenen dezelfde rode draad: portfoliomanagement moet van het verdelen van geld naar het bereiken van effecten die bijdragen aan de strategische doelen. Het thema is dan ook:

Van Euro's naar Effect

Programma

De sessies

Inleiders

Partners

informatie praktisch vertalen

Programma (in ontwikkeling)

13.00 uur    Inloop

13.30 uur    Welkom

13.35 uur    Keynote: van Euro’s naar Effect

14.00 uur    Break out sessies  (1e ronde)

15.00 uur    Keynote: Portfoliomanagement door de ogen van een directeur

16.00 uur    Break out sessies  (2e ronde)

16.45 uur    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

 

 

Wat is het effect?

Door middel van dit programma willen we dat iedere deelnemer met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gaat. Daarom zijn verbinding, interactie en voldoende tijd voor netwerken belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het event.


Focus

De sessies

Naast de plenaire keynotes zullen afhankelijk van de interesse de break out sessies 1 of 2 keer plaatsvinden. De onderwerpen tijdens ons event zijn nog volop in ontwikkeling. Toch willen we jullie hier alvast een voorlopige inkijk geven:

 • Van sturen op geld naar sturen op effect
 • Ketenportfolio’s
 • Benefit management
 • Eigen versus collectief belang
 • Best practices prioriteren
 • Resourcemanagement (capacitaire maakbaarheid)
 • (Door)starten met portfoliomanagement
 • Hoe portfoliomanagement te positioneren, agenderen binnen een organisatie
 • Strategisch cq richtinggevend portfolio
De doelgroep

De primaire doelgroep voor het event zijn portfoliomanagers en leden van de portfolioboard. Dat betekent dat we bij het bereiken van het maximale aantal aanmeldingen voorrang geven aan de mensen die bij de primaire doelgroep horen.


Keynotes

Van Euro's naar Effect
Aan de hand van het jaarlijks onderzoek, aangevuld met praktijkervaring worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van portfoliomanagement geschetst. De eerste onderzoekresultaten geven aan dat de omslag van Euro naar Effect binnen veel organisatie een topic is. Dit heeft grote invloed op de rol van de portfoliomanager en zijn/haar relatie met het senior management binnen de organisatie.

 

 

Portfoliomanagement door de ogen van een directeur
De afgelopen jaren is het werkgebied van portfoliomanagement binnen veel organisaties uitgebreid van ICT naar alle business projecten. Dit tezamen met de roep om effecten in plaats van resultaten maakt portfoliomanagement voor het senior management in toenemende mate van belang. In deze keynote schetst een directeur een beeld over het belang van portfoliomanagement en wat dit betekent voor de rol van de portfoliomanager.

 

Break out sessies

Break out 1
Nader te bepalen
Break out 2
Nader te bepalen

Programma 2019

Programma afgelopen jaar
Wil je een impressie van het programma van afgelopen jaar, kijk dan hier.

Partners

Onze partners spelen een belangrijke rol bij de invulling van het event. Zij denken mee over het thema, de onderwerpen, inleiders en vormgeving van de (breakout) sessies. We hebben 4 kundige partners uit verschillende branches en disciplines enthousiast gekregen om mee te werken:

 • Joke Kalma, Manager Assetmanagement bij Alliander
 • Dick Koen, Portfoliomanager / PMO-lead IT-projectportfolio van het Ministerie van Defensie

Vivian Cheng

Portfoliomanager bij de gemeente Rotterdam

Vivian ziet portfoliomanagement als een belangrijk proces MET en dialoog TUSSEN Business en IT om gezamenlijk de juiste focus en prioriteit te creëren binnen een organisatie. Hoewel zij zich momenteel voornamelijk bezig houdt met I-portfoliomanagement, is haar missie om de toegevoegde waarde van strategisch portfoliomanagement binnen de Gemeente Rotterdam te doen leven. Hierbij probeert zij samen met de business de diverse doelstellingen en beoogde effecten te vertalen naar een Business en gerelateerde I-portfolio, zodat juiste en bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. 

 

Lennard de Koning

Portfoliomanager Facilitair Management bij ABN AMRO

Lennard is gepassioneerd om portfoliomanagement op de kaart te zetten bij de ABN AMRO en heeft hier de afgelopen jaren bij IT en nu bij FM met zijn voeten in de modder gestaan en gepionierd. Lennard is ervan overtuigd dat Agile portfoliomanagement meer verweven moet worden met de strategierealisatie; dat is de toekomst is voor de Portfoliomanager anno nu.

De inleiders

De inleiders werken geheel belangeloos mee aan dit event. Door hun inzet en energie krijgen we allemaal nieuwe inzichten. Samen met hen en de deelnemers krijgen we een inspirerende middag.

Maarten Michels

Consultant bij Ruysdael

Maarten heeft vele jaren ervaring in het inrichten en uitvoeren van portfoliomanagement binnen zowel profit als non-profit organisaties. Hij is één van de ontwikkelaars van de portfolioscan en bijbehorende rapportage. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderzoek 2017 en de daaruit voortvloeiende resultaten.

John Langelaar

Consultant bij Ruysdael

John is een ervaren manager die alle kanten van de onderwerpen project- en portfoliomanagement in de praktijk heeft meegemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het portfoliomanagement onderzoek en eindverantwoordelijk voor de organisatie van het portfoliomanagement event.