Portfoliomanagement event 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 vindt het vierde portfoliomanagement event plaats. Een bekend concept, maar dit jaar met een paar veranderingen die de middag nog waardevoller moeten maken. Natuurlijk blijft het hoofddoel om mensen met elkaar in verbinding te brengen en dat iedereen met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gaat.

weken
1
9
dagen
0
1
uur
2
3
Minuten
1
3
Seconden
5
6
cguc

Het programma en de invulling van de sessies wordt in co-creatie met een aantal partners ontwikkeld. Op die wijze moet er een nog betere aansluiting ontstaan met de behoefte van de deelnemers. We hebben 4 personen uit verschillende branches benaderd om met ons mee denken. Met hen bepalen we ook het thema en de werkvormen van de diverse sessies waarbij interactie en kennisdeling een belangrijke rol spelen.

Programma

De sessies

Inleiders

Partners

informatie praktisch vertalen

Programma (in ontwikkeling)

13.00 uur    Inloop

13.30 uur    Welkom

13.35 uur    Keynote 1

14.00 uur    Break out sessies  (1e ronde)

15.00 uur    Keynote 2

16.00 uur    Break out sessies  (2e ronde)

16.45 uur    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

 

Wat is het effect?

Door middel van dit programma willen we dat iedere deelnemer met nieuwe ideeën, inzichten en contacten huiswaarts gaat. Daarom zijn verbinding, interactie en voldoende tijd voor netwerken belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van het event.


Focus

De sessies

Naast de plenaire keynotes zullen afhankelijk van de interesse de break out sessies 1 of 2 keer plaatsvinden.

Programma afgelopen jaar
Wil je een impressie van het programma van afgelopen jaar, kijk dan hier.
Keynote 1
Nader te bepalen
Keynote 2
Nader te bepalen
Break out 1
Nader te bepalen
Break out 2
Nader te bepalen

De inleiders

De inleiders werken geheel belangeloos mee aan dit event. Door hun inzet en energie krijgen we allemaal nieuwe inzichten. Samen met hen en de deelnemers krijgen we een inspirerende middag.

Maarten Michels

Consultant bij Ruysdael

Maarten heeft vele jaren ervaring in het inrichten en uitvoeren van portfoliomanagement binnen zowel profit als non-profit organisaties. Hij is één van de ontwikkelaars van de portfolioscan en bijbehorende rapportage. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderzoek 2017 en de daaruit voortvloeiende resultaten.

John Langelaar

Consultant bij Ruysdael

John is een ervaren manager die alle kanten van de onderwerpen project- en portfoliomanagement in de praktijk heeft meegemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het portfoliomanagement onderzoek en eindverantwoordelijk voor de organisatie van het portfoliomanagement event.

Partners

Onze partners spelen een belangrijke rol bij de invulling van het event. Zij denken mee over het thema, de onderwerpen, inleiders en vormgeving van de (breakout) sessies. Daarmee willen we een maximale aansluiting realiseren bij de behoefte van de deelnemers.