Portfoliomanagementonderzoek 2022 2023

Sinds 2016 doen wij jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken rondom portfoliomanagement in Nederland. Het rapport is een kompas voor vele organisaties bij de verdere ontwikkeling van portfoliomanagement. De deelnemers aan het onderzoek krijgen daarnaast een persoonlijk en uniek rapport voor hun organisatie.

De conclusies uit het rapport 2022 zijn als volgt:

  • Strategie speelt tijdens de definitie van het portfolio een steeds belangrijker rol bij het definiëren en selecteren van veranderinitiatieven. Dit is nog steeds primair aandachtspunt van sr management.
  • Er is een begin gemaakt met de verschuiving van portfoliomanagement gericht op control naar portfoliomanagement gericht op het realiseren van strategische doelen.
  • De beweging is relatief klein en vind nog niet plaats op een aantal cruciale onderwerpen.

Daarnaast constateren we een aantal ontwikkelingen die relevant zijn voor de ontwikkeling van  portfoliomanagement:

  • De toename van samenwerking tussen organisaties heeft invloed op de inhoud en prioritering van het portfolio.
  • Maatschappelijke invloeden hebben grote impact op het keuzeproces van een portfolio.

Het volledige rapport kun je hier gratis aanvragen.

Doe mee aan het onderzoek 2023

Ook dit jaar doen we weer een onderzoek, waarvan de resultaten in januari 2022 op ons event worden gepresenteerd. Het thema en de exacte inhoud van dit event, alsmede de vorm (online of weer fysiek) wordt nog verder uitgewerkt. Duidelijk is wel dat er weer volop ruimte is voor interactie met andere professionals en je nagenoeg zeker een nieuw inzicht op doet.  Eén ding is hetzelfde als alle jaren, zonder deelnemers geen onderzoek en geen rapport. Maak daarom wat tijd en doe mee!

Jullie doen mee aan het onderzoek en krijgen een uniek rapport dat je helpt bij de verdere ontwikkeling van portfoliomanagement in jullie organisatie

Lever als professional je bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en krijg een persoonlijk rapport

samenhang informatie

Hoor als eerste de uitkomsten, krijg nieuwe inzichten en deel ervaringen met vakgenoten

Deelnemen als organisatie

Als je als organisatie deelneemt aan het onderzoek doe je met meerdere personen een selfassessment die resulteert in een organisatierapport (bekijk voorbeeld). Het rapport levert die je drie dingen op:

  1. Inzicht in de beleving van portfoliomanagement binnen jouw organisatie (waar het beeld eenduidig is en waar ruimte voor interactie zit).
  2. Concrete input voor de verdere ontwikkeling van portfoliomanagement.
  3. Een beeld hoe je het als organisatie doet ten opzichte van andere bedrijven en instellingen in Nederland of in je branche.

Daarnaast lever je natuurlijk een bijdrage aan het onderzoek en de ontwikkeling van het vakgebied. Deze assessement kost normaal € 1.495,-, maar in het kader van ons onderzoek bieden we een tiental organisaties deze assessment kosteloos aan. Interesse, meld je dan aan via onderstaande knop.

Deelnemen als individu

Je kunt ook als individu deelnemen aan het onderzoek. Niet alleen lever je dan je professionele bijdrage aan dit vakgebied, je krijgt ook een persoonlijk rapport. Dit persoonlijke rapport concretiseert jouw beleving van portfoliomanagement binnen jouw organisatie. Je krijgt daarmee handvatten om de verdere ontwikkeling van portfoliomanagement binnen jouw organisatie vorm te geven. 

Vul via onderstaande knop de vragenlijst in. Het kost je minder dan 15 minuten.

Ik wil meedoen aan portfoliomanagement onderzoek