Interactive proeverijen op ons vakgebied

Ruysdael organiseert onder de noemer “proeverij” kosteloze persoonlijke intervisie mogelijkheden over een zestal onderwerpen uit ons vakgebied. Per intervisie bieden wij een 30 minuten 1 op 1 videogesprek met een van onze ervaringsdeskundigen. De gesprekken kunnen binnen het onderwerp gaan over de actualiteit waar jij mee te maken hebt of we geven en proeverij over een training waar jij interesse in hebt. We bieden de volgende mogelijkheden aan:

Projectmanagement: de onderstroom
Of je nu in een Agile omgeving of een project werkt, je weet dat de methode slechts een klein deel van het uiteindelijke succes bepaalt. De wijze waarop je als team samenwerkt en aansluit op je omgeving is doorslaggevend voor het bereiken van de gewenste verandering.

Doelgroep: Projectmanagers en scrummasters

Agile en projecten de ideale combi
Steeds meer organisaties kiezen voor het in velerlei vormen combineren van projecten en Agile. Wat werkt wel en wat werkt niet. Met behulp van ons denkkader gaan we in gesprek over praktijkcases en delen we best practices.

Doelgroep: Managers, Opdrachtgevers, Business Owners en Portfoliomanagers

Projectmanagement in de zorg
Projecten in de zorg kennen grote uitdagingen vanwege de vele stakeholders met afwijkende belangen. Daarnaast speelt een continue prioriteitsafweging over de inzet van handen in een project of aan het bed. Vul dat aan met een incident driven operatie en het duidelijk dat we hier veel van elkaar kunnen leren.

Doelgroep: (Project)Managers in de zorg

Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
De wereld verandert constant en niet altijd in een richting die je gewend bent. Aanpassingsvermogen is altijd de constante sleutel geweest in onze ontwikkeling als mens en als mensheid. Leer hoe je als mens en als team je aanpassingsvermogen kunt vergroten in samenhang met het grotere plaatje. Het begint met een andere mindset om vervolgens samen naar nieuwe wegen te zoeken, zonder je eigen bijzonderheid en autonomie te verliezen.
Portfolio resourceplanning
Goed portfolio resourcemanagement verhoogt de kans dat projecten volgens planning verlopen en daarmee de portfoliodoelen worden gerealiseerd.Toch worstelen veel organisaties met dit onderwerp. Wat kunnen we van elkaar leren?

Doelgroep: portfoliomanagers

Professionaliseren projectmanagement
Projectmanagement is een vak met vele facetten. Niet alleen methoden en technieken, maar vooral de (soft)skills van de projectmanager en opdrachtgever bepalen het succes van de verandering. Hoe pak je de (verdere) ontwikkeling van projectmanagement in jouw organisatie aan?

Doelgroep: Opdrachtgevers en managers projectmanagement

Benefitmanagement
Benefits realiseren, zowel met projecten als met een Agile werkwijze, blijft één van de lastigste opgaven voor een organisatie. Wat houdt ons tegen om daadwerkelijk benefitmanagement te doen en welke mogelijkheden zie we om deze barrières te slechten?

Doelgroep: Portfoliomanagers en leden portfolioboard.