Professioneel Projectmanagement gaat over het beheersen van alle aspecten van een project. Het op professionele wijze uitvoeren van projecten in de organisatie betekent een goed ingerichte ‘governance’ structuur, professioneel projectmanagement ondersteund door een eveneens goed ingerichte project(management)infrastructuur. Een projectenomgeving waar zowel aandacht is voor de proceskant als voor de menskant met als doel het op flexibele (agile) wijze realiseren van de gewenste projectresultaten met toegevoegde waarde voor de organisatie.

In onze visie wordt Professioneel Projectmanagement naadloos ingepast in de dagdagelijkse operatie van uw bedrijf, waardoor het ondersteunt in plaats van een extra inspanning vereist.

Je wilt

Je wilt grip op de scope van het project vanaf start tot oplevering en niet meer verrast worden door afwijkingen die pas achteraf worden gemeld.

Met onze kick start aanpak zorgen we samen met de projectbetrokkenen voor een snelle, breed gedragen projectscope en ingericht team dat op basis van heldere afspraken en met vertrouwen gaat samenwerken aan een succesvol resultaat. Lees hier meer.

Je wilt onverwachte weerstand als gevolg van onbruikbare projectresultaten voorkomen door draagvlak te creëren voor aanpak en projectresultaten bij de betreffende belanghebbenden.

Zo richt je effectief stakeholdermanagement in:

  1. Identificatie (wie zijn belanghebbende)
  2. Interactie (wat verwachten we en wat kunnen we verwachten)
  3. Informatie (afwisselend informeren en interacteren om de verwachtingen blijvend te managen)

Lees hier over het effect van onze aanpak.

Je gesteund voelen door een besluitvaardige stuurgroep bij de uitvoering van je project. Een stuurgroep die haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent en haar rol in de besluitvorming pakt.

Hoe Ruysdaelers dat doen? Naast een goede kick off van de projectmanager met de stuurgroep over verwachtingen o.a. in termen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, integreren we training en begeleiding van de stuurgroep met het ‘eigen’ project wat versnelt leidt tot een goed functionerende stuurgroep. Lees hier meer.

Mensen meekrijgen, mensen aan je en aan elkaar verbinden om een succesvol projectresultaat neer te zetten door continue aandacht voor een goede samenwerking.

Op basis van 7 (project)succesfactoren meet je in slechts 15 minuten met de a2Results Team App hoe het team de samenwerking beleeft, bepaal je samen de 3, 4 of 5 belangrijkste verbeterpunten en acties die het snelst en het meest bijdragen aan een verbeterde samenwerking. Onderzoek bevestigt: dit leidt tot snellere, betere en/of bestendigere resultaten.

Lees hier meer over de a2Results Team App.

Je wilt inzicht hebben in en overzicht houden op status en voortgang op alle lopende projecten. Je wilt dat niet elke project z’n eigen projectprocessen en -documentatie hanteert. Maar je wilt ook niet dat je project(en) verzand(en) in een administratief moeras.

Aandacht voor de juiste mix van methoden en competenties op de 3 belangrijkte aandachtsgebieden governance, projectmanagement en projectinfrastructuur, zorgt voor beheersing. Lees hier meer.

Ons aanbod

Onze (maatwerk) trainingen en workshops zijn altijd een oefenplein, waar iedereen samen leert door te doen. Door iets nieuws te beleven en ‘mee te maken’ wordt het praktisch en toepasbaar. Het vertrekpunt is altijd de deelnemer, het werk en de organisatie.

De praktijkgerichte aanpak van onze maatwerktrainingen kenmerkt zich door aandacht voor een unieke combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ competenties en altijd met een blik op actuele innovatiethema’s en ontwikkelingen in het vakgebied. De voordelen: het is leuk om te doen, je kunt het praktisch plaatsen en je ontwikkelt samen en jezelf.

Lees hier meer over onze trainingen en workshops.

Hoe je goed projectmanagement op effectieve wijze inricht, is afhankelijk van het implementeren van de juiste mix van methoden en competenties op de 3 belangrijkte aandachtsgebieden voor succesvolle projectbeheersing:

  1. Governance
  2. Projectmanagement
  3. Projectinfrastructuur

Advies is goed, samen implementeren is beter. De aanpak die Ruysdael daarvoor heeft ontwikkeld is de ‘BOOT’ aanpak. Lees hier hoe onze aanpak eruit ziet.

Geen advies en inrichting nodig, maar echte hulp bij de uitvoering? Bij Ruysdael werken professionals, gespecialiseerd in mensenwerk. Wij zijn aantoonbaar  geschikt om het probleem op te lossen, om een project (weer) in de ‘flow’ te krijgen en te houden. De Ruysdaeler brengt structuur aan en zorgt voor samenwerking, inspiratie en verbinding, zowel binnen als buiten het project. Even voorstellen?

Om projectbetrokkenen goed te laten functioneren in hun rol in projecten/projectmanagement, coachen/begeleiden we stuurgroepen, opdrachtgevers, projectmanagers en projectteams. Want alleen als we samen het ‘projectmanagementspel’ goed spelen, accelereer je naar succesvolle (project)resultaten. Lees hier meer over het accelereren naar succesvolle resultaten.

 

De a2Results® Team app verbetert de interactie tussen mensen en verhoogt de kans op succes. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om de teamdynamiek te verbeteren en succes te versnellen. Lees meer

Spelend professionaliseren, een overzicht van onze games:

  • Agile een vliegveld bouwen
  • Hopen dat het vliegt