Programma De Verborgen Waarde

Op 1 juni verwelkomen wij jou op ons event ‘De Verborgen Waarde’. Onderstaand een overzicht van alle sessies die je deze middag bij kunt wonen.

Break out sessie

Beschrijving

De verborgen waarde van samenwerking

Bastiaan Dupre

Bastiaan du Pré

In deze sessie onderzoeken we welke verborgen waarden een rol spelen bij keuzes en in de opzet van het gezamenlijke keuzeproces.

Bastiaan du Pré voert regie over grote complexe infrastructuurprojecten in het publieke domein. Hij gaat in op de vraag hoe je duurzame doelen realiseert wanneer soberheid en doelmatigheid voorop staan. Aan de hand van voorbeelden rond een gebiedsgerichte benadering gaat hij in op het keuzeproces en hoe verborgen waarden een rol spelen.

CIZ: Een passend en strategisch portfolio

Colette Schellinger

Colette Schellinger

Hedwig Elders

Hedwig Elders

Jaarlijks verzorgt CIZ ruim 200.000 indicatiestelingen. Hiermee vormt CIZ een cruciale schakel in het snel en juist verlenen van langdurige zorg. Om hierin te blijven ontwikkelen is een stip op de horizon gezet voor 2026, met daarvan afgeleide strategische doelen. 

In de sessie nemen Colette Schellinger en Hedwig Elders je mee in de weg die CIZ bewandelt om zowel het portfolio als de jaarlijkse werkplannen meer in lijn te brengen met deze strategische doelen. Een weg die samen met het managementteam en de operatie wordt afgelegd. Het resultaat zijn gedragen en aangescherpte strategische doelen, een gemeenschappelijke meerjaren roadmap en een portfolio dat de strategierealisatie ondersteunt. 

Naast de methodische bovenstroom, komen ook succesfactoren van en effecten uit de onderstroom aan de orde.

Verborgen natuurwaarde

Karel van den Wijngaard

Karel van den Wijngaard

Rien van Leeuwen blauw shirt

Rien van Leeuwen

In deze sessie nemen Karel van den Wijngaard en Rien van Leeuwen je mee in de levende Noordzee.

Zij geven voorbeelden van natuurwaarde en hoe zij anderen activeren om daar aan bij te dragen. Zij gaan in op de verzameling van initiatieven, zoals wind op zee en CO2 opslag, die een enorm beslag leggen op de natuur.

Ze laten zien met welke dilemma’s stakeholders worstelen en hoe een verbindende aanpak rond ‘seascapes’, zoals herstel van schelpdierriffen, de sleutel kan zijn tot een robuuste en wilde natuur.

Waardemanagement bij SVB:
Een zoektocht naar benefits en hoe deze te managen

Joke Backer

Joke Backer

Remco Reitsma

Remco Reitsma

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkering en draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen wordt jaarlijks ruim 51 miljard euro uitgekeerd. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het aanpassen van processen en systemen.

De SVB heeft behoefte om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB. In 2020 is daarom het project waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren. Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd bij het Portfoliobureau en de CIO. Maar het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling c.q. cultuurverandering.

Remco Reitsma en Joke Backer, van het Portfoliobureau van de SVB, geven in de sessie een inkijk in de aanpak en geleerde lessen. Zij gaan daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Duurzame dilemma’s

Ingrid van Werven

Ingrid van Werven

Ron Bouwman

Ron Bouwman

Hoe operationaliseer je duurzaamheid in organisaties?

De afgelopen decennia streefden de meeste bedrijven naar de verbetering van het financiële rendement. Nog steeds wegen velen business cases voornamelijk op aantrekkelijkheid (kosten/baten), en rollen initiatieven met de meeste waarde vaak het portfolio in. De financiële waarde is immers belangrijk voor continuïteit en het werken aan duurzaamheid levert dan dilemma’s op.

Echter, de tijden veranderen, de wetgeving dwingt en de strijd begint. Ook klanten en personeel kiezen steeds vaker voor een organisatie op basis van duurzaamheid. We zijn er echter niet met alleen het benoemen van een duurzaamheidsmanager…

In deze sessie gaan we daarom samen het gesprek aan over duurzaamheid in organisaties.

Te gast is onder andere Ingrid van Werven, medeverantwoordelijk voor duurzaamheid bij Paragon. Samen met Ron Bouwman en de deelnemers aan deze sessie, gaan we het gesprek aan over de zoektocht naar dilemma’s, weerstand, elementen op het gebied van houding en gedrag, en mogelijke interventies als het gaat om duurzaamheid in organisaties.

‘Of u nu wilt leren, of uw eigen bijdrage wilt delen, u bent van harte welkom om deel te nemen aan deze sessie. Laten we samen verkennen hoe we duurzaamheid kunnen integreren in organisaties en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.’

 

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Rien van Leeuwen blauw shirt

Rien van Leeuwen

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

CSRD: Zoek de Verborgen Waarden

Eric Lacquet

Eric Lacquet

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om niet alleen te rapporteren op financiële kenmerken, maar ook op sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit.

Vanaf 2024 zijn veel bedrijven in de Europese Unie verplicht om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waarbij ze verslag moeten uitbrengen over onderwerpen op het gebied van milieu, sociaal en bestuur.

In deze sessie gaat Eric Lacquet in op de achtergrond en rapportage onderwerpen van CSRD. Vervolgens gaan de deelnemers samen met hem op zoek naar de verborgen waarden die schuilen achter mogelijke initiatieven.

Weeg de verborgen waarde:
Sturen op meer dan geld

John Langelaar

John Langelaar

Duurzame doelen zijn steeds vaker een onderdeel van de strategie van organisaties. 

Dit heeft consequenties voor de manier waarop organisaties worden bestuurd en hoe beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over het portfolio. Het gaat daarbij niet alleen over het bereiken van economische doelen, maar ook om een balans met MVO-doelen waarover extern verantwoording moet worden afgelegd.

In deze sessie onderzoeken we hoe de 6 waarden uit het ‘Integrated Reporting Framework’ kunnen worden gebruikt om deze balans te vinden en keuzes te maken op basis van meer dan geld.

Prioriteren en balanceren van portfolio’s

Maarten Michels

Maarten Michels

Herken je deze situatie? Het portfolio is in categorieën ingedeeld. Initiatieven zijn onderling geprioriteerd. Echter, op het moment dat we de keuze moeten maken tussen wat we wel en niet gaan doen, lijken alle voorgaande discussies weer opnieuw te moeten worden gevoerd. En dan nog dwars door elkaar heen.

In deze sessie gaan we in op de uitdaging van het prioriteren en balanceren van een portfolio. We gaan eerst kort in op hoe het ook alweer zit met het categoriseren, prioriteren en balanceren. Daarna zullen we als groep een aantal vragen verkennen rond het prioriteren en balanceren van portfolio’s, waaronder: 

  • Wat maakt balanceren zo weerbarstig?
  • Hoe kiezen we thuis?
  • Top-down versus bottom-up balanceren
  • Zijn er meer natuurlijke manieren van prioriteren bij portfolio’s?

De insteek is om onze gezamenlijke ervaring te gebruiken voor een aantal out-of-the-box handvatten voor de totstandkoming van gebalanceerde portfolio’s.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.