Portfoliomanagement event 2019

Het vakgebied van portfoliomanagement ontwikkelt zich razendsnel. Het thema van 2018 “closing the gaps” markeerde een keerpunt. Het ontluikende besef dat portfoliomanagement niet gaat om in control zijn maar om het bereiken van effecten cq. de organisatiestrategie vormt een nieuwe kans. Daarom is het thema van dit jaar:

Changing the game

Op dinsdag 29 januari 2019 organiseren we de derde editie van het Ruysdael portfoliomanagement event. Het event richt zich primair op portfoliomanagers en leden van de portfolioboard en is de uitgelezen mogelijkheid om met vakgenoten kennis en ervaringen uit te wisselen.

Datum    : dinsdag 29 januari 2019
Tijdstip   : 13.00 – 17.00 uur met aansluitend netwerkborrel
Locatie   : Postillion Hotel Bunnik

HRES_ChangingTheGame

Het programma

Programma (in ontwikkeling)

13.00 uur    Inloop

13.30 uur    Welkom

13.35 uur    Changing the game

14.00 uur    Break out sessies  (1e ronde)

15.00 uur    Praktijkcase Benefit realisatie

16.00 uur    Break out sessies  (2e ronde)

16.45 uur    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

 

Break out sessies

  • Portfoliosturing in ketens en transities
  • Need for speed (Agile protfoliomanagement)
  • Kennisdeling (Hoger) onderwijs
  • Van ‘in control’ naar ‘effectsturing’
  • Het benefit model
  • Benefit principes

Keynotes

Changing the game
Het vakgebied van portfoliomanagement ontwikkelt zich razendsnel. Het thema van 2018 “closing the gaps” markeerde een keerpunt. Het ontluikende besef dat portfoliomanagement niet gaat om in control zijn maar om het bereiken van effecten cq. de organisatiestrategie vormt een nieuwe kans. Op basis van de historie, huidige ontwikkelingen en de benchmark schetsen we drie ontwikkelingslijnen die van invloed zijn op portfoliomanagement en welke kansen dit biedt voor de portfoliomanager. De eindconclusie: portfoliomanagement verdwijnt als apart aandachtsgebied.
Inleiders: Maarten Michels en John Langelaar
Praktijkcase Benefit Realisatie
Inleider: nader te bepalen

 

 

De break out sessies

Portfoliosturing in ketens en maatschappelijke transities
Denk mee over innovatieve vormen van portfoliosturing voor collectieve vraagstukken in en tussen ketens en sectoren. Hoe kun je uberhoupt een transitie sturen? Hoe werkt dat als iedereen stuurt, maar geen enkele partij bepaalt. In deze workshop presenteren we een eerste werkmodel voor integrale en collectieve sturing en spelen we een serious game om de toepassing te toetsen.
Inleider: Rien van Leeuwen
Kick off kennisdeling (hoger) onderwijs: Leren met en van elkaar
Als portfoliomanager binnen een onderwijsinstelling worstelen we vaak met veel en dezelfde vragen.  Onderwijs is een sector met een eigen dynamiek. Zo kennen we naast kalenderjaren ook onderwijsjaren. Binnen projectmanagement heb je je tot beiden te verhouden. Bovendien is het uitvoeren van projecten binnen onderwijs zeker geen corebusiness. Collega’s van verschillende onderwijsinstellingen zoeken elkaar daarom op om kennis te delen, want we kunnen veel van elkaar leren.  Zo is het initiatief ontstaan om dit te verbreden en themasessies te organiseren rondom projectmanagement en projectportfolio management. Tijdens portfoliomanagement event 2019 geven we hiervoor een kick off. In deze sessie willen we met belangstellenden nadenken over de concrete invulling van dit initiatief. Als je belangstelling hebt sluit hier dan gerust bij aan!
Inleiders: Marike van der Leij en Monique van Gestel
Need for Speed
Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit dwingt organisaties om continu in te spelen op veranderingen. Agile werken is daarbij binnen steeds meer organisaties de standaard. De rol van de portfolioboard en portfoliomanager veranderd van sturend naar faciliterend en verbindend. In deze sessie laten we zien dat effectdenken bij kan dragen aan een collectieve wendbaarheid van de organisatie en welke rol de portfoliomanager hierin speelt.

Inleider: nader te bepalen

 

van 'in control' naar 'effectsturing', de praktijk
Denken in effecten kan een versnelling teweeg brengen in het realiseren van benefits. in deze case vertelt één van onze relaties op welke wijze de omslag wordt gemaakt van ‘in control’ naar benefits realiseren. Waar eerst het sturen op geld en resultaten leidend is worden nu keuzes gemaakt op basis van te realiseren prestaties.

Inleider: nader te bepalen

 

 

Het benefit model
Benefits realiseren blijft één van de lastigste opgaven voor een organisatie. Met het benefit model krijgt u maximaal grip op dit proces en dringt het benefit denken door tot in de haarvaten van de organisatie. Bewezen methoden en technieken worden gecombineerd met de menselijke succesfactoren en creëren een cultuur van transparantie, leren, denken in effecten en verbinding. Dit model is toepasbaar in zowel Agile omgevingen als in traditionele of hybride portfolio’s.
Inleider: Nader te bepalen

 

De benefit principes
In deze workshop ervaar je hoe het is om op de diverse niveaus binnen een organisatie in benefit termen te denken en te handelen. Door middel van serious gaming bepaal je welke principes en overtuigingen het benefit denken beïnvloeden en hoe je deze in jouw organisatie kan toepassen.
Inleider: nader te bepalen

De inleiders

Monique van Gestel

Projectportfoliomanager bij Avans Hogeschool

Monique  heeft een achtergrond in de bedrijfseconomie, projectmanagement, strategisch management en veranderkunde. De afgelopen jaren heeft zij zich bij Avans Hogeschool ingezet voor het professionaliseren van projectmanagement en het ontwikkelen van projectportfolio management. Dit onder het motto: zo complex als nodig, maar zo simpel als mogelijk is.

 

Maarten Michels

Consultant bij Ruysdael

Maarten heeft vele jaren ervaring in het inrichten en uitvoeren van portfoliomanagement binnen zowel profit als non-profit organisaties. Hij is één van de ontwikkelaars van de portfolioscan en bijbehorende rapportage. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderzoek 2017 en de daaruit voortvloeiende resultaten.

 

John Langelaar

Consultant bij Ruysdael

John is een ervaren manager die alle kanten van de onderwerpen project- en portfoliomanagement in de praktijk heeft meegemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het portfoliomanagement onderzoek en eindverantwoordelijk voor de organisatie van het portfoliomanagement event.