Projectmanagement in de Zorg

Veranderingen binnen zorgorganisaties zijn onvermijdelijk en aan de orde van de dag. Opgelegd vanuit de overheid, als innovatie om betere zorg te kunnen bieden, maar ook uit noodzaak om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden.
Organisaties staan voor ingewikkelde keuzes. Keuzes die gaan over wat er moet gebeuren om passende zorg te kunnen blijven leveren en keuzes die gaan over hoe dit mogelijk te maken. Om ons toch al complexe zorglandschap betere zorg mogelijk te kunnen maken, moeten de onderliggende veranderingen in samenhang doorgevoerd worden. Dit vereist organisaties dat zij hun energie richten op de juiste initiatieven (de goede dingen doen) en deze beheerst uitvoeren (de dingen goed doen). Initiatieven, niet alleen gericht op de ondersteunende diensten (Facilitair, ICT, etc.), maar zeker ook op het zorgproces zelf.
Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij naast hun care & cure focus ook oog gaan ontwikkelen voor het beheerst doorvoeren van de juiste veranderingen. Dit vraag om:

 • Een proces waarin regelmatig onderzocht wordt welke initiatieven het beste bijdragen aan de beoogde veranderingen, wat dit betekent voor de reeds in gang gezette initiatieven en wat dit vereist aan bijsturing.
 • Ontwikkeling van gedegen projectmanagement vaardigheden om de kans van slagen van veranderingen te vergroten.

Goed projectmanagement binnen zorgorganisaties resulteert uiteindelijk in betere zorg.

Deze stelling wordt onderstreept door de ondersteunende diensten in de zorg, maar niet ervaren binnen het care & cure zorgdomein zelf.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de verandercapaciteit binnen zorgorganisaties laag is. In lijn met conclusies uit deze onderzoeken geven veel organisaties zichzelf een onvoldoende als het gaat om projectmanagement.
Enkele oorzaken hiervoor zijn:

 • Projecten worden “erbij” gedaan. Dit betekent naast de reguliere taken en zonder extra tijd. Als gevolg daarvan:
  • Effectieve inzet van resources is onmogelijk;
  • Kans op ziekteverzuim neemt ernstig toe.
 • Projectmanagement wordt niet als een vak gezien. Trainingen in projectmanagement worden nauwelijks aangetroffen binnen het zorgcurriculum. Als gevolg daarvan:
  • Er wordt niet volgens een vaste methodiek gewerkt maar ad-hoc.
  • Er is geen heldere structuur waardoor besturing erg complex wordt
 • Er wordt weinig geleerd van eerdere fouten (in projecten).
 • Er is vaak geen centraal overzicht over de lopende projecten waardoor kiezen en besturen nagenoeg onmogelijk wordt.

Hoe kan professionalisering van projectmanagement in mijn organisatie bijdragen aan betere zorg?

In een interactieve sessie van 2 uur met u en uw managementteam geven wij u inzicht in wat goed uitgevoerd projectmanagement binnen uw organisatie kan betekenen voor betere zorg. Daarnaast geven wij u inzicht in de mogelijkheden om te groeien naar geprofessionaliseerd projectmanagement.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2