Ruysdael trakteert samenwerkingsverbanden.

Om grote maatschappelijke doelen te bereiken moeten organisaties steeds vaker samenwerken. Deze samenwerkingsverbanden worden gekenmerkt door andere dynamiek en spelregels, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van hiërarchie. Ruysdael verbindt al 25 jaar organisaties en daarom willen wij dit jaar onze expertise weggeven aan teams die met meerdere organisaties werken aan grote en complexe maatschappelijk uitdagingen, zoals bijvoorbeeld verbetering van de zorg, transitie naar een circulaire economie of de energietransitie. Aan 50 van deze samenwerkingsverbanden bieden wij daarom een gratis workshop aan.

De Workshop

In deze workshop van 2 uur ontstaat aan de hand van een serious game en met behulp van de succesfactorscan een gedeeld beeld over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaars belangen en worden gemeenschappelijke doelen beter en eenduidiger geïdentificeerd. De verbinding in het samenwerkingsverband neemt toe en er ontstaat draagvlak voor een gemeenschappelijk doel  en aanpak.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze gratis workshop zijn:

  • Je werkt aan vraagstukken met een groot maatschappelijk belang;
  • Het gaat om een samenwerkingsverband met deelnemers van minimaal drie verschillende organisaties;
  • We mogen de gegevens anoniem gebruiken voor ons onderzoek naar versnelling van samenwerkingsverbanden.

Meld je aan voor de gratis workshop

 

Ruysdael beoordeelt de aanmeldingen aan hand van de voorwaarden en behoudt zich het recht voor om bepaalde aanmeldingen uit te sluiten.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2