Ruysdael visie op professionaliseren van projectmanagement

Pijlers:
De visie van Ruysdael op professionaliseren van projectmanagement wordt gekenmerkt door het in samenhang invulling geven aan en ontwikkelen van twee pijlers:

 • De vier project componenten (Governance, Projecten, Projectinfrastructuur en Samenhang):
  • Sturing en processen;
  • Gedrag, vaardigheden en overtuigingen;
 • Inbedding in bestaande organisatie:
  • Interne raakvlakken;
  • Aansluiting bij organisatie doelen.

Governance: de besturing van het projectproces in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 • Projectinfrastructuur:
  • een gemeenschappelijke set van processen, documenten, rapportages;
  • een projectbureau ten dienste en begeleiding van alle projecten.
 • Projecten: uitvoering van het project.
 • Samenhang:
  • de relatie met en afhankelijkheden van andere activiteiten binnen de organisatie;
  • de beschikbare middelen;
  • de bijdrage aan de organisatiedoelen.

Principes:

Bij het geven van invulling aan deze pijlers geldt het principe dat projecten gericht zijn op het implementeren van resultaten, waarbij t.a.t. resultaten bij dienen te dragen aan (enablers zijn voor) uiteindelijke effecten of doelen (betere zorg).

Overtuigingen:

Professionaliseren vraagt om het in samenhang uitvoeren van verbeteringen. Een interventie binnen een van de componenten vereist vaak aanpassingen binnen de andere componenten. Al deze veranderingen samen vragen op hun beurt om inbedding in de organisatie.

Als Ruysdael geloven wij sterk in “learning by doing”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het als pilot uitvoeren van enkele projecten en de ervaringen en lering hieruit als een olievlek verder uit te dragen.

Ons aanbod:

Daarnaast organiseren wij samen met diverse partijen in de zorg onderwerp gerichte bijeenkomsten:

 • Rondetafelgesprekken:
  Met een kleine groep gelijkgestemden ervaringen uitwisselen rond een vooraf ingebracht thema.
 • Seminar:
  Bijeenkomsten met één of meerdere sprekers, gecombineerd met break-outs waar u met gelijkgestemden een onderwerp verder kunt uitdiepen.

 

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2