Samen de fitheid van je Portfolio bepalen

DE UITDAGING

Je bent lid van de portfolioboard of portfolio office. Misschien wil je in een andere sturende of ondersteunende rol de bedrijfsdoelstellingen realiseren. Het portfolio is gedefinieerd en de beheersing is geregeld, maar toch heb je het gevoel dat het niet lekker loopt. De factor mens bepaalt minimaal 70% van het eindresultaat. Zou het daar aan liggen?

DE OPLOSSING

Ruysdael helpt je om binnen een kwartier de slagkracht van je organisatie boven water te krijgen. Door het uitvoeren van de succesfactorscan voor portfolios krijg je inzicht in de fitheid van het projectenportfolio en de organisatie.

HOE?

Alle betrokkenen binnen een portfolio vullen de Ruysdaelsuccesfactorscan in. Dat is in 15 minuten tijd te doen. De meerwaarde zit in het bespreken van de inzichten die je hierdoor krijgt. Wil je meer diepgang, dan maken wij een overzicht en krijg je 35 praktische tips om de succesfactorenop groen te zetten.

succesfacotr collectieve context

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Een gedeeld en samenhangend beeld over de uitkomst en aanpak verhoogt de kans dat iedereen het wil meemaken.

Successtrategie: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

succesfactor co-creatie

Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle samenwerkingsverbanden en teams werken wendbaar in een onderlinge flow.

Successtrategie: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

gezamenlijk leiderschap

Succesfactor: Gezamenlijk leiderschap 

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel.

Successtrategie: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.

succesfactor communiceren

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid. Het voorkomt meerwerk of frustratie.

Successtrategie: Blijf fit en stem af. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.

succesfactor leren en kennisdelingSuccesfactor: Leren en kennisdeling 

Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Successtrategie: Anticiperen door samen te leren. We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.

succesfactor aanpassingsvermogenSuccesfactor: Aanpassingsvermogen

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn.

Successtrategie: Groot denken en behendig doen. Indien nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.

succesfacotr authentiek handelenSuccesfactor: Authentiek handelen

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

Successtrategie: Doe wat zin heeft. We balanceren individueel en collectief onze keuzes met een focus op het grotere geheel

0
UA-52699058-2