Samenklagen of samenwerken

Een trainingsdag met projectmanagers over projectmanagement bij een zorgverzekeraar. Een gemêleerd gezelschap van junior en senior projectmanagers waarmee ik samen met hen praat over zaken waar ze tegenaan lopen in projecten. De junior projectmanagers klagen over een toenemend aantal regels en procedures waar zij aan moeten voldoen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een goed projectresultaat op te leveren binnen de prestatiedoelstellingen van bijv. tijd en geld.

Frustratie?

Het continue ‘gevecht’ met het project management office (PMO) over het niet of niet tijdig aanleveren van rapportages, de te lange doorlooptijd van allerhande processen en procedures, de afhankelijkheid van vele andere agenda’s; het zijn allemaal muren waar ze tegenaan lopen. Ik voel de frustratie bij deze projectmanagers. Ze erkennen de frustratie en herkennen diezelfde frustratie bij hun projectmedewerkers.

Wat mij opvalt is dat de senior projectmanagers elkaar verbaasd aankijken. Ik vraag ze of zij hetzelfde ervaren als hun collega’s. Dat blijkt ‘absoluut’ niet zo te zijn. Zij hebben juist een heel goed contact met de mensen van het PMO. Als zij een rapportagemoment met een goede reden gaan missen, wordt daar nooit moeilijk over gedaan. Voor hen geldt: als het proces het realiseren van een goed resultaat, binnen alle prestatiedoelstellingen in de wegstaat, dan moet het proces (tijdelijk) worden aangepast. En veel andere agenda’s? Die zijn er niet. Iedereen kent het belang, het doel en het effect van het project. Het werken ervaren ze als een natuurlijke flow van activiteiten.

Samenwerken

Het is duidelijk. De junior projectmanagers managen meer op proces, terwijl de senior projectmanagers meer managen op relatie; op samenwerken. Door junior projectmanagers met senior projectmanagers met elkaar in dialoog te brengen, maak ik de junior projectmanagers daarvan bewust. De senior projectmanagers maken echt contact met mensen in en rondom het project. Ze leven zich in, richten zich op een goede samenwerking en onderhouden hun relatie met hen. Ze ervaren het werken met andere mensen als makkelijk. Samen acties in kaart te brengen, samen de acties stroomlijnen om een samenhangend resultaat neer te zetten, bewust gebruikmakend van ieders kennis en ervaring.

Inspiratie!

Ik merk dat de junior projectmanagers geïnspireerd raken door hun senior collega’s. Een enkeling maakt direct al een afspraak met een senior collega om meer te weten te komen over ‘hoe jij als senior projectmanager mensen meekrijgt in jouw project’. Het besef groeit bij de junior projectmanagers dat inspiratie opdoen bij senior projectmanagers hen gaat helpen om te groeien in hun vak.

Samenwerken met anderen zorgt voor inspiratie en persoonlijke groei. Hoe ik dat doe?:

  1. Ik zoek achter elke klacht, de verborgen wens
  2. Ik breng mensen samen en ga het gesprek aan
  3. We nemen (lees:plannen) tijd om elkaar te inspireren en van elkaar te leren

Meer over succesfactoren

0
UA-52699058-2